Blogi:

Päättäjien perehdyttäminen auttaa tulevaisuuden suunnittelussa

13 kesäkuuta 2017

Elämme sitä aikaa vuodesta, kun 2016 on lyöty kansiin ja tulevia vuosia koskeva strateginen sekä taloudellinen suunnittelu ja aineistojen kokoaminen pyörähtää täyteen vauhtiinsa. Viimeisten viikkojen aikana on käyty kuumia ja vähemmän kuumia neuvotteluita luottamushenkilöpaikoista. Näiden neuvottelujen tuloksia aletaan lähiviikkoina nuijimaan päätöksiksi kun uudet valtuustot järjestäytyvät ja aloittavat työnsä. Alkava valtuustokausi ei tule olemaan ainakaan tylsä - jälleen kerran uudetkin luottamushenkilöt saavat nopeasti huomata hypänneensä liikkuvaan junaan.

BDO:n yli 40 kunnan muodostaman HYVE-ohjelman alkukartoitukseen on vastannut yli 300 luottamushenkilöä ja viranhaltijaa.

Heistä 38 prosenttia on sitä mieltä, että päätöksentekijöillä ei ole riittävää ymmärrystä kuntansa talouden tilasta. Vastaajista 44 prosenttia puolestaan pitää päätöksentekijöiden osaamista kuntatalouden mekanismeista riittämättömänä.

Tämä kertoo siitä, että sekä vanhojen että uusien luottamushenkilöiden perehdyttämiseen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota.
 
Vuoden 2018 talousarvion valmistelun ja uusien luottamushenkilöiden perehdyttämisen yhteydessä on tärkeää varmistaa, että päättäjät todella ymmärtävät hyväksymiensä talousarvioiden ja -suunnitelmien sisällön. Tällöin päätöksenteon pohjalla on oltava mahdollisimman luotettavat laskelmat ja analyysit tulevaisuudesta. Perehdytyksen on tuettava päättäjiä siten, että päätösten perusteena vaikuttavat kuntatalouden rakenteet ja taloussuunnitelmakaudelle kohdistuvat muutosmekanismit ja -näkymät avataan havainnollisesti ja ymmärrettävästi.

Kuntien talouspaineet eivät tule helpottumaan, vaikka kuntatalouden kurssia onkin monissa kunnissa saatu oikaistua ja tilinpäätökset olivat osin odotuksia paremmat. Näillä näkymin tuleva talousarviovuosi 2018 olisi viimeinen nykyisen perusrakenteen kaltainen ja loppuvuodesta päätettävä ensimmäinen taloussuunnitelmavuosi 2019 tulisi koota sote- ja maakuntauudistuksen pohjalta.

Iso muutos on jo aivan kulman takana ja viisas päätöksentekijä ottaa sen parhaaseen tietoon perustuen huomioon. Jotta tulevaisuutta pystytään ennustamaan luotettavasti, olisi ”uuden kuntatalouden” rakenteen määrittelemiseksi tärkeää tehdä perusteellinen ja ajantasaiseen tietoon perustuva analyysi siitä, miltä luvut näyttävät vuoden 2018 leikkauspisteessä.

Viime viikkoina keskustelua herättäneet päivitetyt valtionosuusennusteet toimivat oivana esimerkkinä siitä, kuinka kuntien talouteen voi äkkiä kohdistua suuria muutospaineita ilman ainuttakaan valtuuston päätöstä.

Tuoreimman ennusteen mukaan esimerkiksi HYVE-ohjelman kunnat tulisivat vuonna 2018 saamaan yhteensä noin 17 miljoonaa euroa vähemmän valtionosuuksia kuluvan vuoden tasoon nähden. HYVE-kuntienkin osalta erot ovat tässä suhteessa suuria, mutta suurimmillaan muutos olisi jopa -331 euroa/asukas. Tämäkin on hyvä esimerkki siitä, että vaikkei asia kuulu suoraan kuntapäättäjien päätösvaltaan, se on kuitenkin huomioitava olennaisena asiana, kun tehdään omaan päätösvaltaan kuuluvia taloudellisia ja toiminnallisia suunnitelmia.

Ovatko uudet luottamushenkilöt valmiita vastaanottamaan uuden toimintakauden haasteet? Onko oman kuntasi talousarvion ja -suunnitelman pohjalle laadittu analyysiä sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksista?


Lue lisää kuntasektorin tilauskoulutuksistamme tästä linkistä.