• Etsi sinua kiinnostavaa sisältöä

    Löydät blogit, artikkelit, tutkimukset ja muut julkaisumme alla olevasta kirjastosta

Näytetään 1 - 9 of 49
1  2 3 4 5 ...
30 lokakuuta 2019

Kokosimme yrittäjille muutamia vinkkejä, jotka huomioimalla yrityksen myynti sujuu mahdollisimman jouhevasti

/fi-fi/nakemyksia/blogit/asiantuntijat/omistajayrittaja-―-nain-valmistaudut-yrityksesi-myyntiin
15 lokakuuta 2019

Blogikirjoituksessa käsitellään arvonmäärityksessä käytettävää riskitöntä korkoa negatiivisten korkojen maailmassa  

/fi-fi/nakemyksia/blogit/jan-kovero/arvonmaarityksessa-kaytettava-riskiton-korko-negatiivisten-korkojen-maailmassa
02 huhtikuuta 2019

Vaikka sijoituspalveluja tarjoavat yhtiöt toimivat tarkoin säännellyllä toimialalla, on sijoituspalvelumarkkinoilla havaittu myös kuluttajien etuun kohdistuneita ongelmia. Asiakkaalle on voitu esimerkiksi myydä tuotteita sen perusteella, mistä myyjä saa parhaan palkkion eikä asiakkaan...

/fi-fi/nakemyksia/blogit/olli-hyttinen/luottamus-luo-kilpailuetua-–-ja-sita-saadaan-sisaisen-tarkastuksen-avulla
18 maaliskuuta 2019

Sisäisen valvonnan ja toimintaprosessien kehitystyössä arvioidaan organisaation riskienhallintaa ja kontrollien toimivuutta. Kehittämisen kohteena ovat yleensä kovat kontrollit ja niiden tarkoituksenmukaisuuden arvioiminen. Vähemmälle huomiolle jää pehmeiden kontrollien tunnistaminen...

/fi-fi/nakemyksia/blogit/asiantuntijat/olethan-muistanut-huolehtia-myos-organisaation-pehmeista-kontrolleista
12 maaliskuuta 2019

Moni organisaatioiden johtamisen ja kehittämisen parissa työskentelevä tunnistaa seuraavat usein vastaan tulevat ongelmat: Sisäinen valvonta ja riskienhallinta nähdään johtamisesta ja muusta kehittämistyöstä erillisenäOrganisaatiossa putkahtelee uusia kehittämisideoita ja -projekteja, mutta...

/fi-fi/nakemyksia/blogit/asiantuntijat/riskienhallinta-on-toiminnan-kehittamista,-ja-se-kuuluu-kaikille
15 tammikuuta 2019

Tämän vuoden alussa voimaan tulleen vuokrasopimusten kirjanpidolliseen käsittelyyn vaikuttavan IFRS 16 -standardin hyötyinä on aiempaa yhtenäisempi kirjanpitojärjestelmä ja parempi vertailtavuus. Siihen liittyy kuitenkin myös monia ongelmia, sillä se vaikuttaa olennaisesti IFRS:ia noudattavien...

/fi-fi/nakemyksia/blogit/jan-kovero/ifrs-16-standardi-vaikuttaa-listattujen-ja-listaamattomien-yritysten-arvonmaaritykseen
29 lokakuuta 2018

Tiedolla johtamisen ytimessä on pyrkimys tietoisten ja perusteltujen valintojen tekemiseen. Kuntajohtamisen parissa tuttu ongelma on kuitenkin se, että päätöksenteossa hyödynnettävä tieto on usein moninaista ja runsasta. Toisaalta päätösten tavoitteista tai merkityksestä ei ole välttämättä...

/fi-fi/nakemyksia/blogit/asiantuntijat/jokaisesta-kunnasta-loytyy-tietojohtaja
19 lokakuuta 2018

Pääsimme ratkomaan yhdessä Jämsän johtoryhmän kanssa konkreettista hyvinvointijohtamiseen linkittyvää ongelmaa: hyvinvointimittareita on kymmenittäin ja tiedon hyödyntäminen käytännössä on vaikeaa etenkin kaupungin strategisen johtamisen näkökulmasta.

/fi-fi/nakemyksia/blogit/asiantuntija/jamsan-kaupungissa-uudistetaan-maaratietoisesti-hyvinvointijohtamisen-kaytantoja-ja-mittareita
Näytetään 1 - 10 of 49
1 2 3 4 5