• Hanketarkastukset

    Hankkeiden tarkastukseen vaadittavaa erityisosaamista

Hanketarkastukset

EU-rahoitukseen ja julkishallinnon avustuksiin liittyvät ohjeet ja vaatimukset tarvitsevat omat asiantuntijansa. Auktorisoidut tilintarkastajamme ovat kokeneita sekä julkisten että yksityisten yhteisöjen EU- ja valtionapuhankkeiden tarkastajia.

 

Erityisosaamistamme ovat muun muassa:

  • EU-komission suoraan rahoittamat hankkeet
  • valtionavustusten tarkastus
  • RAY-hankkeiden tarkastus
  • Tekes-hankkeiden tarkastukset
  • rakennerahastohankkeiden (ESR, EAKR, ENI) sekä
  • alueiden kehitysrahaston ensimmäisen tason First Level Control (FLC) –tarkastukset.
     

Tarjoamme monipuolisia tarkastus- ja asiantuntijapalveluita julkiselle sektorille, yrityksille, yhdistyksille ja säätiöille sekä muille yhteisöille EU-varainhallinnassa ja valtionapujen ja muiden avustusten tilityksissä.

EU-rahoitteisten hankkeiden ja järjestelmien tarkastuspalvelumme kattavat EU-komission sekä kansallisten rahoittajien ja toteuttajien keskeisimpien ohjelmien tarpeet ja vaatimukset. Toimeksiantajat voivat hankkia halutessaan lausuntoa laajemman tarkastuksen, jolloin paneudumme laajemmin esimerkiksi toteuttajan projektihallinnon kysymyksiin ja kehittämiseen kuten ulkoisen laatuauditoinnin valmistelussa avustamisessa.

Asiantuntijoillamme on pitkäaikaista kokemusta erilaisten avustusten tarkastamisesta esimerkiksi julkishallinnon hankkeissa, kunnissa, kuntayhtymissä, ammattikorkeakouluissa, valtionhallinnon eri ministeriöissä, virastoissa, yliopistoissa ja korkeakouluissa ja laitoksissa. Maakuntien liitoille, ELY-keskuksille, aluehallintovirastoille sekä muille organisaatiolle tarjoamme asiantuntemustamme muun muassa tukijärjestelmien tarkastuksessa ja kehittämisessä.

Olemme olleet mukana kehittämässä myös hallintorakenteita, tietojärjestelmiä sekä varainhallinnan, valvonnan ja tarkastuksen ohjeita ja käsikirjoja.