Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus

Verohallinto on 9.11.2011 antanut uuden ohjeen (Drnro 563/32/2011) hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verokohtelusta. Tarve uuteen ohjeeseen perustuu KHO:n 4.4.2011 antamaan vuosikirjaratkaisuun 2011:31. Ratkaisun perusteella hallituksen jäsenyydestä saatu palkkio on aina veronalaista palkkatuloa. Ratkaisu muuttaa myös eräiden muiden henkilökohtaisten palkkioiden verokohtelua.

Uudessa ohjeessa käsitellään hallintoelimen jäsenyydestä ja toimitusjohtajan tehtävästä maksetun palkkion verotusta sekä edellä mainitun ratkaisun vaikutusta henkilökohtaisten palkkioiden verokohteluun.

Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus