• Aktuella beskattningssiffror

Aktuella beskattningssiffror

Varje år sammanställer vi de viktigaste siffrorna relaterade till beskattningen både på vår webbplats och i publikationen om viktiga siffor, Important Figures. På dessa sidor hittar du en sammanställning över aktuella uppgifter om beskattning i Finland, arbetsgivaravgifter och försäkringar:

  • avskrivningar i beskattningen
  • momssatser i Finland och EU-länder samt
  • arvs- och gåvobeskattning
  • ​​dagtraktamenten och kilometerersättningar 
  • socialförsäkringspremier
  • naturaförmåner samt
  • statsbeskattning