• Ekonomiförvaltningen

    Nyckeln till uppföljning av affärsverksamhetens lönsamhet

EKONOMIFÖRVALTNING

Vi stöder organisationer i utvecklingen och effektiviseringen av ekonomiförvaltningen både i Finland och i vårt internationella nätverk i över 150 länder. Våra experter i Finland och i världen är insatta i bästa praxis inom ekonomiförvaltning och lösningar för sammanslutningar av olika storlek.

Vi ser till att ditt företag kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet. Våra experter inom ekonomiförvaltning säkerställer att ekonomiförvaltningsprocesserna i din verksamhet sköts högklassigt i enlighet med bästa praxis och att den lokala lagstiftningen beaktas.