Älä anna sukupolvenvaihdoksen koitua rasitteeksi perheyrityksen toiminnalle

Älä anna sukupolvenvaihdoksen koitua rasitteeksi perheyrityksen toiminnalle

Sukupolvenvaihdoksen suunnittelua ei voi koskaan aloittaa liian aikaisin. Kukaan ei voi varmuudella tietää, koska vaihdos tapahtuu. Huono valmistautuminen rasittaa yrityksen toimintaa ja lisäksi sillä voi olla negatiivisia vaikutuksia perheen sisäisiin suhteisiin ja perhedynamiikkaan.

Olemme koonneet artikkelisarjan perheyritysten neljästä tyypillisimmästä haasteesta: viestintä, johdon muutokset, perheenjäsenten työllistäminen ja sukupolvenvaihdos. Artikkelisarjassamme tarjoamme käytännöllisiä ohjeita ja suuntaviivoja, jotka auttavat perheyrityksiä pääsemään haasteiden yli kohti menestystä.

Perheyritysten haaste #4: Sukupolvenvaihdos

Sukupolvenvaihdos saattaa olla perheyritysten toiminnalle suurin uhka, ja se onkin koitunut monen perheyrityksen kohtaloksi, kun yritys ei syystä tai toisesta ole kestänyt sukupolvenvaihdosta. Kun perheyrityksissä tehdään päätöksiä sukupolvenvaihdoksesta, tulee tunteet yritystä kohtaan pistää sivummalle ja kohdata yrityksen toiminnalliset ja kaupalliset realiteetit.

Sukupolvenvaihdosprosessissa on nimettävä johdon seuraajat ja koulutettava heidät uusiin tehtäviin vaiheittain, samalla vähitellen työtehtäviä haltuun ottaen. Uusien tehtävien haltuunotto on yksi vaikeimpia tavoitteita saavuttaa, koska monet perheyritysten yrittäjät ovat vastahakoisia tunnustamaan, että joku toinen olisi kykeneväinen pyörittämään hänen menestynyttä yritystään.

Sukupolvenvaihdos herättää omistajayrittäjälle monia muitakin vaikeita kysymyksiä ja päätöksiä. Ovatko omat lapset parhaita jatkamaan yrityksen pyörittämistä vai olisiko perheen ulkopuolisen henkilö parempi vaihtoehto? Kenet lapsista tulisi valita johtajaksi? Haluavatko perheen lapset edes olla osa yrityksen toimintaa? Olisiko perhesuhteiden kannalta parempi, jos yritys myytäisiin? Mitä itse teen sukupolvenvaihdoksen jälkeen, kun on aika siirtyä eläkkeelle?

Sukupolvenvaihdokseen liittyy myös paljon verotukseen liittyviä kysymyksiä. Niiden suhteen eri vaihtoehtoja on mietittävä huolella eri vaihtoehtoja. Näissä kysymyksissä ulkopuolinen asiantuntija tuo paitsi syvällistä vero-osaamista, myös puolueetonta näkemystä ja neuvoja.

Kuinka selviytyä sukupolvenvaihdoksesta?

  • Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu on hyvä aloittaa aikaisin, sillä prosessi vie yllättävän paljon aikaa.
  • Pohtikaa avoimesti sukupolvenvaihdoksen eri mahdollisuuksia ja välttäkää liikaa tunteilua. Varmistakaa, että kaikki osalliset ovat perillä yritystoimen siirron suunnitelmista ja tavoitteista prosessin alusta alkaen.
  • Sukupolvenvaihdoksen suunnitelma kannattaa kirjata ylös vaihe vaiheelta.
  • Kenellä on potentiaalia johtaa yritystä? Pohtikaa eri perheenjäsenten tavoitteita ja ominaisuuksia. Pohtikaa, kuinka kouluttaa ja ohjata näitä henkilöitä tulevaisuuden johtotehtäviin.
  • Varatkaa aikaa tulevien johtajien kouluttamiseen. Muistakaa rauhallisuus sekä avoimuus, ja kuunnelkaa heidän ideoitaan. Rakentakaa vahvaa sukupolvien välistä yhteistyötä.
  • Pitäkää mielessä perheen ulkopuoliset työntekijät! Ulkopuoliset johtajat voivat pitkällä tähtäimellä tuoda paremman tuloksen yritykselle kuin tehtävään sopimattomampi perheenjäsen.
  • Ole valmis luopumaan vallasta – anna seuraajillesi mahdollisuus näyttää taitonsa johtotehtävissä.
  • Yritä mahdollisimman hyvin irtaantua yrityksen päivittäisestä toiminnasta jäädessäsi eläkkeelle. Suunnittele taloutesi niin, ettet ole riippuvainen yrityksen tuloksesta. Näin helpotat puolueettoman ja tasapuolisten neuvojen antamista seuraajillesi.
  • Lähde yrityksen palveluksesta silloin, kun olet sanonut lähteväsi! Anna seuraajallesi heti mahdollisuus jatkaa yrityksen toimintaa omalla tyylillään, kun olet siirtynyt eläkkeelle.