Hyvä keskusteluyhteys on perheyrityksen tilintarkastuksen ydin

Kun tilintarkastaja ymmärtää asiakkaansa liiketoimintaa ja tavoitteita tarpeeksi hyvin, osaa hän usein auttaa myös kysymyksissä, joita asiakas ei välttämättä osaa vielä edes esittää.

Myös tilintarkastusalalla siirryttiin keväällä poikkeustilanteen myötä etätöihin. Vaikka tilintarkastajan työ ei itsessään muuttunut, tietokoneet siirtyivät asiakkaiden tiloista etätoimistoille ja palaverit neuvotteluhuoneista Teams -kokouksiin. Muutoksen myötä yksi tilintarkastuksen peruspilareista on noussut esille aiempaa vahvemmin: asiakkaan toiminnan ja toimintaympäristön ymmärtämisen merkitys.

Vaikka nykyisin dataa ja raportteja on saatavilla niin paljon kuin vain osaa pyytää ja hakea, ei niistä ole apua, ellei ymmärretä mistä ja miksi numerot raportteihin ilmestyvät, tai mitä ne mahdollisesti eivät kerro. Kun ymmärtää asiakkaan toimintaa, voidaan asiakasorganisaation tilintarkastuksen kannalta merkittävät riskit määritellä paremmin, ja tarkoituksenmukaisen sekä tehokkaan tilintarkastuksen toteuttaminen on huomattavasti helpompaa. Asiakkaalta saatu aineisto saadaan valjastettua hyötykäyttöön ja räätälöidyn data-analytiikan avulla tarkastukset pystytään kohdentamaan riskieriin ja havaittuihin poikkeamiin.

Kestävä kumppanuus korostuu perhe- ja omistajavetoisissa yrityksissä

Moni asiakkaiden parissa työskentelevä on etätöiden aikana kaivannut asiakkaan tapaamista ja keskustelua kasvokkain. Paljon voi jäädä näkemättä, sanomatta ja kuulematta, jos videopalavereiden yhteys katkeilee ja visuaalinen kommunikointi jää vajaaksi. Siksi pitkään kestäneillä asiakassuhteilla on suuri arvo, jonka merkitys on entisestään korostunut viime aikoina. Kun tilintarkastajalla on yhteisten vuosien myötä valmiiksi jo tieto asiakkaan toiminnasta, ei keskustellessa tarvitse arvailla, mitä vastapuoli tarkoittaa tai millä mielellä hän on. Asiakkaan luvut kertovat jo itsessään selkeää tarinaa kuluneesta vuodesta.

Pitkään kestänyt kumppanuus ja avoin kommunikointi korostuvat etenkin perhe- ja omistajavetoisissa yrityksissä, joissa yrityksen omistajien kanssa käydyt keskustelut ovat kerryttäneet suuret määrät hiljaista tietoa yrityksen käytännöistä, arvoista ja riskeistä. Tämän tiedon kautta tilintarkastajat ja muut ulkopuoliset asiantuntijat pystyvät auttamaan myös perheyrityksen muissa haasteissa. Tilintarkastaja toimii tavallaan luottamushenkilönä asiakkaan sidosryhmien lisäksi myös omistajille.

Parhaimmillaan tilintarkastustyö on molempia osapuolia kehittävää sparrailua

Substanssiosaamisen lisäksi henkilökemiat ovat perhe- ja omistajavetoisten yritysten tarkastuksessa tärkeässä roolissa. Parhaimmillaan tarkastustyö on lakisääteisten tehtävien lisäksi molempia osapuolia kehittävää sparrailua. Se ei tarkoita sitä, että tilintarkastaja kertoisi, miten asiakkaan liiketoimintaa tulisi pyörittää, mutta tilintarkastajan lasien läpi katsellessa tulee nähtyä lukuisia erilaisia toimintaympäristöjä ja voi huomata asioita, joita asiakas ei tule edes ajatelleeksi. Tilintarkastajan kokemuksesta ja näkemyksestä voi olla hyötyä esimerkiksi sisäisen valvonnan ja kontrollien sekä taloudellisen raportoinnin ja seurannan kehittämisessä.

Toivottavaa todellakin on, että pian koittaisi taas ”normaali” aika, jonka myötä pääsisi jälleen keskustelemaan asiakkaiden kanssa kasvotusten. Toki etätöistä on löytynyt paljon hyviäkin puolia, joten tuskin vanhaan työskentelytapaan tullaan koskaan täysin palaamaankaan. Tärkeintä on kuitenkin jatkaa asiakkaan kanssa työskentelyä sparraavalla otteella, sillä asiakkaan liiketoiminnan ymmärtämisestä hyötyy kumpikin osapuoli.