Luottamus luo kilpailuetua – ja sitä saadaan sisäisen tarkastuksen avulla

Luottamus luo kilpailuetua – ja sitä saadaan sisäisen tarkastuksen avulla

Vaikka sijoituspalveluja tarjoavat yhtiöt toimivat tarkoin säännellyllä toimialalla, on sijoituspalvelumarkkinoilla havaittu myös kuluttajien etuun kohdistuneita ongelmia. Asiakkaalle on voitu esimerkiksi myydä tuotteita sen perusteella, mistä myyjä saa parhaan palkkion eikä asiakkaan tuottovaatimukset ja riskinsietokyky edellä. Sijoitustuotteita on voitu myydä asiakkaalle myös ilman tuotteen tuotto- ja riskimekanismien riittävän tarkkaa selostusta.

Tällaisten tilanteiden syntymistä pyritään hallitsemaan sääntelyllä sekä Finanssivalvonnan määräyksillä ja ohjeilla. Sijoituspalveluyhtiöitä koskevat vaatimukset voivat koskea muun muassa eturistiriitojen hallintaa, läpinäkyvyyttä tai henkilöstön osaamisen ylläpitämistä. Kuluttajien edun tunnistaminen on yksi keskeinen elementti MiFID II:ssa eli EU-tasoisessa sääntelykokonaisuudessa, jonka päätavoitteita ovat sijoittajasuojan parantaminen, palveluntarjoajan osaamisvaatimusten varmistaminen, tuotehallinta ja markkinoiden läpinäkyvyys.

Sijoitusala ja etenkin henkilökohtainen sijoitusneuvonta toimivat osaltaan luottamuksen kautta: asiakas luottaa, että hänelle tarjotaan objektiivisesti hänen taustansa huomioiden parhaita mahdollisia sijoitustuotteita. Miten asiakas sitten voi olla varma, että hänen saamansa neuvot todella ovat luotettavia?

Yksi keino varmistua sääntelyn noudattamisesta on saada siitä arvio sisäisen tarkastuksen toimesta. Kun sijoituspalvelua arvioidaan sisäisen tarkastuksen toimin, voi asiakas luottaa siihen, että yhtiö on kiinnostunut kehittämään palveluansa. Tarkastus luo luottamusta asiakkaan ja palveluja tarjoavan organisaation välille, mikä hyödyttää molempia osapuolia.

Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi-, varmistus- ja konsultointitoimintaa, joka tukee organisaation ylintä johtoa sen tavoitteiden saavuttamisessa. Pitkäjänteinen sisäinen tarkastus ja sen jatkuva kehittäminen luo luottamusta siitä, että yhtiö todella toimii sääntelyn mukaisesti. Tämä voi tuottaa organisaatiolle myös kilpailuetua, kun yhtiö pystyy osoittamaan toimivansa eettisesti ja tarjoavansa asiakkailleen heille parhaiten sopivia, laadukkaita sijoitustuotteita.