Perheyritys, kannattaisiko jo kyseenalaistaa sukupolvia jatkuneet käytännöt?

Perheyritys, kannattaisiko jo kyseenalaistaa sukupolvia jatkuneet käytännöt?

Nopeat sosiaaliset, teknologiset ja taloudelliset muutokset ajavat yritykset käymään läpi toimintamallinsa ja kehittämään niitä, jotta ne pärjäisivät jatkossakin kilpailussa ja kansainvälisillä markkinoilla. Perheyritysten johtamiseen, kuten muihinkin yritysmuotoihin,  liittyy monia haasteita – yksi niistä on muutosten hallinta ja johtaminen.

Olemme koonneet artikkelisarjan perheyritysten neljästä tyypillisimmästä haasteesta: viestintä, johdon muutokset, perheenjäsenten työllistäminen ja sukupolvenvaihdos. Artikkelisarjassamme tarjoamme käytännöllisiä ohjeita ja suuntaviivoja, jotka auttavat perheyrityksiä pääsemään haasteiden yli kohti menestystä.

Perheyritysten haaste #2: Muutosjohtaminen

”Miksi muuttaa jotain, mikä toimii?” saattaa olla perheyrityksessä tuttu lausahdus sukupolvesta toiseen. Yleisesti ottaen perheyrityksissä ollaan vastahakoisia muuttamaan aiempien sukupolvien käytäntöjä. Muutostilanteilta ei kuitenkaan voida välttyä, ja vaikka kuinka epämiellyttävältä muutos saattaa tuntua, on tärkeää hyväksyä sen mahdollisuus.

Perheyrityksiä muutokset eivät mietitytä pelkästään liiketoiminnan kannalta vaan myös siksi, että muutoksilla on vaikutusta perheen sisäiseen dynamiikkaan. Esimerkiksi erot aiemman ja nykyisen sukupolven tavoissa johtaa yritystä voivat aiheuttaa huolta.  Myös yrityksen johtamiseen liittyvät motivaatiotekijät voivat vaihdella suuresti sukupolvien välillä.

Kaikki yritykset kohtaavat yhä suuremmissa määrin muutoksia varsinkin talouden, asiakkaan tarpeiden, työmarkkinoiden, innovaatioiden, regulaation ja kilpailun saroilla. Perheyritysten vahva kulttuuri ja arvopohja voivat oikein hallittuna antaa niille kilpailuetua muihin yrityksiin nähden etenkin muutostilanteissa.

Vinkkejä muutostilanteisiin:

  • Kannattaa hyväksyä, että muutokset ovat välttämättömiä.
  • Jos liiketoiminta vaatii muutosta, muuttukaa! ”Näin asiat on aina hoidettu” ei ole hyvä lähtökohta, kun muutoksia on tehtävä.  
  • Johtajien tavoitteet muuttuvat ajan kanssa. Varmistakaa, että tavoitteet pysyvät kaikille selkeinä.
  • Uskaltakaa katsoa aidan toiselle puolelle ― pohtikaa yhdessä, olisiko perheen ulkopuolisten objektiivisten henkilöiden tietotaidosta hyötyä suunnittelussa ja päätöksenteossa.
  • Tunnistakaa, mitkä ongelmat liittyvät perheeseen ja mitkä liiketoimintaan. Erotelkaa liiketoimintaongelmien sisäiset ja ulkoiset haasteet.
  • Kunnioittakaa sitä, että muutos vaikuttaa eri henkilöihin eri tavalla.
  • Tulevaisuuden suunnittelulle on varattava riittävästi aikaa.