BDO Portalin käyttöehdot

BDO Portal -asiakaskäyttäjä
 

Nämä käyttöehdot on viimeksi päivitetty 9.11.2020.

1. ASIAKASKÄYTTÄJÄN KÄYTTÖEHDOT

2. TIETOSUOJA

3. EVÄSTEET

 

1. ASIAKASKÄYTTÄJÄN KÄYTTÖEHDOT


Tietoja BDO:sta
Soveltamisala
Käyttöehdot
BDO-portaalin saatavuus
Pääsy BDO-portaaliin
Kolmannet osapuolet
Vastuu, korvaus
Immateriaalioikeudet
Ylivoimainen este
Omistusoikeudet
Evidenssi
Sovellettava laki


BDO Portalin verkkosivusto ("BDO-portaali") on online -yhteistyöympäristö, joka on käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa ja joka on suunniteltu asiakastyöhön. BDO-portaalin kautta saatavillasi on BDO:n asiantuntijoiden tietoa ja osaamista sekä se auttaa BDO:n asiantuntijoita ​​palvelemaan sinua paremmin. Olemme apunasi liiketoiminnan haasteissa.

Tämän BDO-portaalin tarjoaa sinulle BDO Oy.


Tietoa BDO:sta

BDO on kansainvälinen itsenäisten tilintarkastus-, vero- ja neuvonantopalveluyritysten verkosto ("BDO-verkosto"), joka tarjoaa palveluja BDO-nimellä (kukin "jäsenyritys" tai "BDO-jäsenyritys"). BDO International Limited (”BDOI”) on brittiläinen osakeyhtiö, joka hallinnoi BDO-verkoston itsenäistä kokonaisuutta.

Kukin - BDOI ja jäsenyritykset - on erillinen oikeustoimija, eikä niillä ole vastuuta toisen yrityksen toiminnasta tai laiminlyönnistä. Mikään BDO-verkoston järjestelyissä tai säännöissä ei muodosta tai merkitse edustussuhdetta tai kumppanuutta BDOI:n ja jäsenyritysten välillä.

BDOI ei tarjoa asiakaspalveluja. Palveluja tarjoavat vain BDO:n jäsenyritykset omilla maantieteellisillä alueillaan.

Soveltamisala

BDO-portaali on tarkoitettu tietyille (i) BDO-verkoston henkilöille, (ii) jokaiselle BDOI:n jäsenyritykselle ja (iii) BDO-jäsenyritysten asiakkaille ("asiakkaat") ja muille etuyhteydettömille osapuolille, jotka BDO:n jäsenyritys on kutsunut käyttämään BDO-portaalia. BDO-verkon partnereita, päämiehiä, johtajia ja työntekijöitä eivät koske nämä käyttöehdot ("ehdot").

Jokainen BDO:n jäsenyritys (jota kutsutaan myös tässä "meiksi", "meidän" tai "BDO") voi kutsua henkilöitä, jotka eivät kuulu BDO-verkostoon, käyttämään tätä BDO-portaalia näiden ehtojen mukaisesti. Jos sinut on kutsuttu BDO-portaalin käyttäjäksi, näitä ehtoja sovelletaan sinuun (ja alla olevat viittaukset "sinä", "itse", "sinun", "asiakas käyttäjä" tai "asiakas käyttäjät" koskevat sinua).

BDO-portaalin käyttöoikeuksia jaetaan asiakkaan pyynnöstä. Kirjautumalla BDO-portaalin käyttäjäksi tai kutsumalla toisen henkilön BDO-portaalin käyttäjäksi vahvistat hyväksyväsi nämä ehdot. Nämä ehdot ovat oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja BDO:n jäsenyrityksen välillä.

Ennen tämän BDO-portaalin käyttöä (tai jatkuvaa käyttöä) sinun on Asiakkaan käyttäjänä hyväksyttävä nämä ehdot, ja nämä ehdot ovat juridisesti sitova sopimus sinun, Asiakkaan käyttäjän ja sen BDO-jäsenyrityksen välillä, joka kutsui sinut BDO-portaaliin.

Kun Me ja asiakas olemme sitoutuneet toimeksiantokirjeen tai muun sopimuksen ("sopimus") nojalla palvelujen suorittamiseen tai suoritteiden toimittamiseen ("sitoumus"), kaikkia toimeksiannon palveluja ja suoritteita hallitaan sekä tehdyllä sopimuksella että soveltuvin osin näillä ehdoilla. Jos toimeksiantosopimuksen ja näiden ehtojen välillä on ristiriitoja, sopimuksen ehdot ovat voimassa sovellettavan toimeksiannon suhteen. Kaikissa muissa tapauksissa kyseisiä ehtoja sovelletaan BDO-portaalin käyttöön, ellei näissä ehdoissa toisin mainita.

Vaikka osassa näitä Ehtoja voidaan viitata muihin BDO-verkoston toimijoihin, nämä ehdot on sovittu vain meidän eikä minkään muun yhteisön kanssa.

Käyttöehdot

Käyttämällä BDO-portaalia hyväksyt nämä ehdot. Jos et hyväksy näitä ehtoja, et voi käyttää BDO-portaalia ja sinun täytyy lopettaa jo aloitettu käyttö välittömästi.

BDO-portaali voi ohjata sinut useille erillisille verkkosivustoille ja sovelluksille. Nämä ehdot koskevat vain BDO-portaalin sisältöä eivätkä kutakin yksittäistä verkkosivustoa tai sovellusta, johon se uudelleenohjaa. BDO ei ota minkäänlaista vastuuta minkään sellaisen verkkosivuston tai sovelluksen sisällöstä, virheettömyydestä tai turvallisuudesta, joka on linkitetty (hyperlinkein tai muuten) BDO-portaaliin.

Voimme tarkistaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa oman harkintamme mukaan julkaisemalla nämä tarkistetut käyttöehdot BDO Portalin käyttöehdot -linkissä (ts. tällä sivulla, jota katselet tällä hetkellä) tai muualla BDO-portaalissa. Tällaiset muutokset ovat voimassa sinun käyttöösi liittyen, ellemme ole nimenomaisesti muuta ilmoittaneet. On käyttäjän vastuuulla olla tietoinen päivitetyistä käyttöehdoista tarkastamalla tämä sivu. Jatkamalla BDO Portalin käyttöä näiden käyttöehtojen tarkastamisen jälkeen hyväksyt päivitetyt käyttöehdot.

Asiakas ja asiakkaan käyttäjä ovat täysin vastuussa BDO-portaalin käytöstä sekä jaetuista käyttäjätunnuksista ja salasanoista (jos näitä on). Asiakkaan käyttäjä saa käyttää BDO-portaalia vain omalla yksilöllisesti määritetyllä käyttäjänimellään ja salasanallaan tai käyttäjänimellään ja salasanallaan, jotka antavat pääsyn BDO-portaaliin. BDO ja muut BDO:hon liitetyt kolmannet osapuolet eivät ole vastuussa Asiakkaan käyttäjän BDO-portaalin käytöstä tai jaettujen käyttäjätunnusten ja salasanojen käytöstä (jos näin on toimittu). Asiakas ja Asiakas Käyttäjä eivät saa millään tavalla rikkoa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia eivätkä millään tavoin häiritä tai käyttää kaupallisesti järjestelmää, johon BDO-portaali kuuluu, paitsi erikseen sallituissa tapauksissa.

BDO ja mukana olevat BDO-portaalin kolmannet osapuolet säilyttävät BDO-portaalin ja siihen liittyvän tekniikan käyttö- ja omistusoikeudet. Pääset tähän BDO-portaaliin käyttämällä Microsoft SharePoint -tekniikkaa. Käyttämällä BDO-portaalia, sinä ja asiakas sitoudutte noudattamaan heidän käyttöoikeusehtojaan ja niitä voidaan ajoittain muuttaa.

Asiakas ja Asiakkaan käyttäjä säilyttävät tämän BDO-portaalin sisällön ja teknologian luottamuksellisuuden käyttämällä BDO-portaalia vähintään yhtä huolellisesti kuin Asiakas ja Asiakkaan Käyttäjä käyttävät omia järjestelmiään ja ohjelmiaan omien omistamiensa ja / tai luottamuksellisten tietojen ylläpitoon, mutta ei missään tapauksessa vähemmän kuin kohtuullinen huolellisuus edellyttää.

Asiakas ja asiakaskäyttäjä varmistaa/ varmistavat, että kaikki ja kaikki tämän BDO-portaalin sisällöt (painetut tai sähköiset) säilyttävät ja/ tai kuvastavat tekijänoikeuksia, luottamuksellisuutta tai muita oikeudellisia ilmoituksia, jotka näkyvät tällaisessa materiaalissa tai sen mukana, kun niitä käytetään tällä BDO-portaalilla. Asiakas ja/ tai Asiakkaan käyttäjä ei/ eivät kopioi, lataa, toista, muokkaa tai jaa tätä BDO-portaaliteknologiaa kokonaan tai osittain, paitsi jos muualla näiden ehtojen ulkopuolella on nimenomaisesti sallittu.

Ellei sovellettavassa sopimuksessa toisin määrätä, sinä ja asiakas eivät saa tehdä mitään seuraavista BDO-portaaliin ja/ tai sen sisältöön liittyvistä asioista, eivätkä te ja asiakas voi valtuuttaa muita osapuolia tekemään niin:

(a) käyttää palvelua mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin mitä varten pääsy on annettu,
(b) kopioida tai jakaa BDO-portaalia tai sen sisältöä,
(c) muuttaa tai luoda kopiota BDO-portaalista,
(d) poistaa, muuttaa tai muokata BDO-portaaliin liittyviä lähdekoodeja tai
(e) levittää, hyödyntää, siirtää tai ali lisensoida BDO-portaalia tai siihen liittyviä oikeuksia.

Sinä, asiakkaan käyttäjänä, ja asiakkaana olet aina vastuussa BDO-portaaliin lähetettyjen tietojen oikeellisuudesta, laajuudesta sekä niiden oikea-aikaisesta toimittamisesta.

Jos sinä ja/ tai asiakas tallennat/ tallentaa tietoja BDO-portaalista omalle tietokoneelle, palvelimelle tai muulle tallennusvälineelle, sinä ja/ tai asiakas olette/ olet vastuussa ja vastuullinen näiden tietojen turvallisuudesta, tallennuksesta ja saatavuudesta.

BDO-portaalin saatavuus

Jos BDO-portaali ei jostain syystä ole käytettävissä yli vuorokauteen,  sinun ja/ tai asiakkaan tulee ottaa yhteyttä yhteyshenkilöösi BDO:lla sekä puhelimitse että sähköpostitse, ja tarvittaessa tehtävä vaihtoehtoisia järjestelyjä asiakirjojen toimittamiseen, valmisteluun ja/ tai hyväksymiseen, jotta asiakirjat toimitetaan oikea-aikaisesti. Jos sinä ja/ tai asiakas et/ ei ole välittömästi yhteydessä BDO:oon, BDO ei ole vastuussa myöhässä saapuneista asiakirjoista johtuvista seurauksista tai muustakaan.

BDO vastaa BDO-portaalin edellyttämän teknisen ja organisatorisen ympäristön ylläpidosta sekä pyrkimyksistä varmistaa, että siinä olevat tiedot ovat suojattu ja vain valtuutettujen henkilöiden saatavilla.

BDO ei takaa BDO-portaalin pysyvää saatavuutta. BDO pidättää oikeuden oman harkintansa mukaan estää BDO-portaalin käytön joko sinulta ja asiakkaalta ja/ tai yleensä, kuten virushyökkäys-, tietoturvaloukkaus-, asiakasyhteysongelma- tai muissa tilanteissa, joissa BDO-portaalin keskeytymätön käyttö on tai voi olla uhattuna. BDO ilmoittaa asiasta asiakkaalle etukäteen, mikäli mahdollista. Jos sinä ja/ tai asiakas tiedät/ tietää, että turvallisuus voi olla uhattuna, sinun on ilmoitettava asiasta BDO:lle välittömästi puhelimitse ja kirjallisesti (myös sähköposti. BDO ilmoittaa asiakkaalle etukäteen BDO-portaalin suunnitellusta ylläpitokatkoista.

Pääsy BDO-portaaliin

Asiakkaan pääsyä BDO-portaaliin hallinnoi asiakkaan paikallinen jäsenyritys.
BDO-portaaliin pääsemiseksi sinä ja/ tai asiakas saatoit/ saatoitte saada paikalliselta jäsenyritykseltänne käyttäjänimen ja salasanan. Käyttäjätunnusta ja salasanaa on käsiteltävä luottamuksellisesti, eikä niitä voi siirtää.

Sinä ja Asiakas olet/ on vastuussa asiakkaan laitteiston ja ohjelmiston sekä BDO-portaaliin pääsyn antavien käyttäjävarmenteiden asianmukaisesta käytöstä ja turvallisuudesta. Sinulla ja Asiakkaalla ei ole lupaa sallia luvattomien osapuolien pääsyä BDO-portaaliin. Sinun ja asiakkaan on käytettävä luotettavaa virustorjuntaohjelmistoa ennen BDO-portaalin käyttöä ja sen aikana. Lisäksi sinä ja/ tai asiakas et/ ei saa käyttää BDO-portaalia suojaamattomissa ympäristöissä (kuten esimerkiksi internet-kahviloissa).

Jos sinä ja/ tai asiakas tiedät tai epäilet, että kolmansilla osapuolilla on tiedossa tai voi saada tietoonsa käyttäjänimeä tai salasanaa koskevia tietoja tai että ne ovat kadonneet, varastettu tai puuttuvat, sinun ja/ tai asiakkaan on ilmoitettava siitä välittömästi BDO:lle.

Jos BDO-portaalin moitteettoman toiminnan kannalta on tarpeellista, asiakkaan käyttäjän salasana(t) voidaan aika ajoin palauttaa alkutilaan.

Jos BDO myöntää asiakkaalle pääsyn BDO-portaaliin, asiakas saa rajoitetun, ei-yksinomaisen ja ei-siirrettävän oikeuden käyttää BDO-portaalia.

Asiakkaan pääsy tähän BDO-portaaliin ja siten oikeus käyttää tätä BDO-portaalia ovat voimassa sopimuksen ajan, paitsi jos osapuolet sopivat, että BDO sallii BDO-portaalin käyttöön pidemmäksi ajaksi muuttamatta sen muotoa ja sisältöä.

BDO:lla on oikeus lopettaa tai lykätä ennenaikaisesti määrittelemättömäksi ajaksi milloin tahansa,  välittömästi ja ilman ennakkoilmoitusta Asiakkaan ja Asiakkaan käyttäjien pääsy ja siten oikeus käyttää kaikkia tai osia BDO-portaalista, ylläpitoa, mukautuksia tai parannuksia varten, tai BDO-portaalin turvallisuutta uhkaavien tapahtumien yhteydessä.

BDO-portaalin käyttöoikeuden päättyessä ja asiakkaan pyynnöstä BDO palauttaa asiakkaalle portaalilla olevat tiedot, paitsi jos ja siltä osin kuin tiedot eivät koske nimenomaan asiakasta tai asiakkaan käyttäjää.

BDO-portaalin käyttöoikeuden päättyessä BDO tuhoaa asiakkaan tiedot, paitsi jos BDO tarvitsee tietoja sopimuksen tai lakisääteisten tai ammatillisten säilytys- tai muiden velvollisuuksiensa täyttämiseen.

Kolmannet osapuolet

BDO voi käyttää kolmansia osapuolia tarjoamaan ja ylläpitämään BDO-portaalia. Siinä määrin kuin sopimussuhteella olevilla kolmansilla osapuolilla on ehkä oltava pääsy BDO-portaaliin, sinä ja asiakas suostutte tietojesi käsittelyyn näihin tarkoituksiin tietosuojakäytännön mukaisesti.

Vastuu, korvaus

Vaikka käytämme taloudellisesti kohtuullisia toimia pitääksemme BDO-portaalin hyödyllisenä ja turvallisena, tämä BDO-portaali (mukaan lukien kaikki BDO-portaaliteknologia, BDO-portaalin sisältö ja muu sisältö) toimitetaan sellaisenaan, ilman minkäänlaista takuuta.

Rajoittamatta edellä olevaa, emme takaa, että tämä BDO-portaali on turvallinen, virheetön, viruksilta tai haittaohjelmilta vapaa tai täyttää tietyt suorituskyvyn tai laadun kriteerit, ja kieltäydymme nimenomaisesti kaikista implisiittisistä takuista, mukaan lukien myyntitakuusta, omistusoikeudesta ja soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen, loukkaamattomuudesta, yhteensopivuudesta, turvallisuudesta ja tarkkuudesta.

BDO on vastuussa vain vahingoista tai kustannuksista, jotka aiheutuvat BDO:n jäsenyritysten henkilöstön tahallisesta vahingosta, vilpistä, petoksesta tai tahallisesta huolimattomuudesta.

Sinun ja asiakkaan BDO-portaalin käyttö on omalla vastuullasi, ja otat täyden vastuun ja menetysriskin käytöstäsi, mukaan lukien palvelun tai datan menetys. Emme ole vastuussa mistään vahingoista tai kustannuksista, jotka sinulle, asiakkaalle tai kolmansille osapuolille aiheutuvat siitä, että sinä tai asiakas käytät BDO-portaalia, riippumatta tällaisen vahingon syystä tai kustannuksista, joka voi sisältää rajoituksetta vahinkoja:
(i) virheelliset tai puutteelliset asiakastiedot;
(ii) BDO-portaalin ja / tai BDO:n viestintävälineiden toimintahäiriöt, virheet, viivästykset tai muut puutteet, kuten se, että tietoja ei voi lähettää, vastaanottaa, tallentaa tai muuttaa;
(iii) virukset, vakoiluohjelmat ja muut haitalliset ohjelmistot;
(iv) väliaikainen tai pitkäaikainen pääsyn epääminen tai BDO-portaalin sulkeminen huoltoa, tarkastuksia tai parannuksia varten;
(v) BDO-portaalin muuttaminen, laajentaminen tai (osittainen) poistaminen;
(vi) kaikki sinun, asiakkaan ja / tai muiden valtuutettujen käyttäjien toimet tai laiminlyönnit, jotka rikkovat BDO-portaalista johtuvia tai siihen liittyviä velvoitteita; tai
(vii) sähkön menetys, jos sinä ja / tai asiakas olet kirjautunut sisään järjestelmään.

BDO ei ole vastuussa asiakkaan omistamien tai käyttämien järjestelmien ja ohjelmistojen välisestä toiminnallisesta pisteestä pisteeseen -yhteyden olemassaolosta BDO-portaalin tai alustan välillä, jolla BDO-portaali toimii.

Jos asiakas käyttää kertakirjautumistoimintoa muodostaakseen yhteyden asiakkaan omistamiin tai lisensoituihin (maksettu tai ilmainen lisenssi) ohjelmistosovelluksiin, BDO ei ole millään tavalla vastuussa ohjelmiston sisällöstä ja/ tai käytöstä, kyseisistä ohjelmistopaketeista tai tiedoista.

Edellä mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta BDO ei ole vastuussa mistään liikevaihdon, voiton tai liikearvon menetyksestä mistä tahansa syystä, vaikka BDO:lle olisi ilmoitettu tämän tappion todennäköisyydestä. BDO pyrkii korjaamaan sinun ja / tai asiakkaan BDO:lle ilmoittamat toimintahäiriöt, paitsi jos toimintahäiriön syy johtuu sinusta ja/ tai asiakkaasta tai sinun ja/ tai asiakkaan käyttämästä järjestelmästä ja/ tai ohjelmistosta. Jos sinä ja/ tai asiakas rikot BDO-portaalin käytöstä johtuvia tai siihen liittyviä velvoitteita, sinä ja/ tai asiakas olet vastuussa kaikista BDO:lle aiheutuvista vahingoista ja kustannuksista.

Asiakas korvaa BDO:lle kaikki kolmansien osapuolien saatavat, jotka johtuvat BDO-portaalista tai liittyvät siihen, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, kolmansien osapuolten vaatimukset, jotka johtuvat siitä, että asiakas tai asiakkaalle tai asiakkaan palveluksessa työskentelevät henkilöt eivät noudata heihin sovellettavia velvoitteita.

Edellä mainittuja vastuurajoituksia ei sovelleta pelkästään meihin vaan myös kaikkiin muihin BDO-verkostoon kuuluviin yksiköihin sekä meidän ja heidän vastaavan henkilöstöön.

Jos jokin yllä olevista vastuunrajoituksista on pätemätön tai täytäntöönpanokelvoton millään tuomiovalta alueella, silloin
(i) kyseisessä tuomiovalta alueella se on tulkittava uudelleen lain sallimalla tavalla mahdollisimman tarkkaan tarkoituksensa toteuttamiseksi, ja jäljellä olevat ehdot ovat edelleen voimassa ja
(ii) kaikilla muilla tuomiovalta alueilla kaikki nämä ehdot ovat edelleen voimassa.


Immateriaalioikeudet

BDO tai kolmas osapuoli, jolta BDO on saanut luvat/ lisenssit, ovat aina kaikkien BDO-portaalin immateriaalioikeuksien ja muiden omistusoikeuksien omistajat.

BDO-portaali sisältää materiaalia, jonka omistaa tai on lisensoinut paikallinen BDO-jäsenyritys. Tämä materiaali sisältää muun muassa paikallisen BDO-jäsenyrityksen kehittämät tai tarjoamat ominaisuudet, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, analyysit, näkemykset, CRM-yhteydet sekä käyttäjät, asiakkaat ja projektiluettelot.

Sinä tai Asiakas ei saa julkaista BDO-portaaliin liittyviä tietoja tai käyttää tai muuten käyttää BDO-portaalia kolmansien osapuolten avustuksella tai omalla tavallaan (mukaan lukien muun muassa BDO-portaalin tai sen osan tallentaminen tai jäljentäminen toiselle internet-sivulle tai linkkien, hyperlinkkien tai syvälinkkien lisääminen BDO-portaalin ja minkä tahansa muun internet-sivun välille), joille BDO:lta ei ole saatu etukäteen kirjallista lupaa.
 

Ylivoimainen este

BDO ei ole velvollinen täyttämään mitään velvoitteita, joita se ei pysty täyttämään ylivoimaisen esteen vuoksi. Ylivoimaisen esteen katsotaan sisältävän BDO:n käyttämien kolmansien osapuolten puutteet sekä häiriöt tai häiriöt sähkönsyöttö- ja/ tai tietoliikennejärjestelmissä.
 

Omistusoikeudet

Voit jakaa linkkiä BDO-portaaliin edellyttäen, että linkki ei sisällä BDO-portaalin tai logojemme luvatonta käyttöä; kaikki väärät väitteet (todelliset tai epäsuorat) BDO:n hyväksynnästä tai muusta suhteesta BDO:n kanssa; tai muita tavaramerkkien, tekijänoikeuksien ja/ tai muiden immateriaalioikeuksien loukkauksia.

Tämä BDO-portaali sisältää materiaalia, jonka omistamme tai olemme lisensoineet meille. Tämä materiaali sisältää, mutta ei rajoitu, muun muassa BDO-portaalin suunnittelun, asettelun, ulkoasun, ulkonäön ja grafiikan. Kopiointi on kielletty muutoin kuin tekijänoikeusilmoituksen mukaisesti, joka on osa näitä käyttöehtoja. Et saa levittää tai kaupallisesti hyödyntää sisältöä, paitsi nimenomaisella kirjallisella luvallamme. Et myöskään saa lähettää sitä tai tallentaa sitä millään muulla verkkosivustolla tai muussa sähköisen hakujärjestelmän muodossa.
 

Evidenssi

BDO:n tietokoneiden ja muiden järjestelmien tietojen otteet antavat riittävät todisteet BDO-portaalin käytöstä ja kaikesta BDO:n ja sinun ja / tai asiakkaan välisestä käyttöohjeista, suuntaviivoista ja muusta viestinnästä sekä kaikista toimeksiannon yhteydessä suoritetuista liiketoimista ja toimista. Todisteet päinvastaisesta voidaan toimittaa vain, jos BDO:n tietokoneista ja muista järjestelmistä peräisin olevissa tiedoissa on selkeitä virheitä. Kirjautumistietojen käyttö BDO-portaalissa antaa riittävän todistuksen valtuutetun käyttäjän henkilöllisyydestä.
 

Sovellettava laki

Näihin ehtoihin sovelletaan ja niitä tulkitaan sen maan lakien mukaisesti, jossa sijaitsee BDO-portaaliin pääsyn antaneen BDO-jäsenyrityksen pääkonttori. Kyseisen maan tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta ratkaista näistä ehdoista johtuvat riidat.

Jos sinulla on näitä ehtoja koskevia kysymyksiä tai kaipaat lisätietoa, lähetä meille sähköpostia osoitteeseen [email protected].

 

2. TIETOSUOJA

Johdanto
Suostumus käsittelyyn
Mitä henkilökohtaisia tietoja kerätään, kun käyn BDO-portaalissa?
Tekniset tiedot
Milloin kerätään henkilökohtaisia tietoja tämän BDO-portaalin kautta?
Kuinka henkilökohtaisia tietojani käytetään?
Oikeutesi
Luovutetaanko henkilökohtaisia tietojani kolmannelle osapuolelle?
Kuinka kauan henkilökohtaisia tietojani säilytetään?
Ovatko henkilökohtaiset tietoni turvassa?
Kansainväliset siirrot
Tämän tietosuojaselosteen päivittäminen

 

Johdanto

Tämä tietosuojalausunto ("Tietosuojalausunto") koskee vain tätä BDO Suomen portaalia, jonka tarjoaa BDO Suomi (jäljempänä myös "me", "me", "meidän" tai "BDO").

BDO-portaali voi ohjata sinut useille erillisille verkkosivustoille ja sovelluksille. Tämä tietosuojalausunto koskee vain BDO-portaalin sisältöä eikä kutakin yksittäistä verkkosivustoa, johon se uudelleenohjaa.

Käyttämällä tätä BDO-portaalia ja lähettämällä meille henkilökohtaisia tietoja suostut siihen, että käytämme henkilötietojasi tämän tietosuojalausunnon ehtojen mukaisesti.
 

Suostumus käsittelyyn

Syöttämällä henkilökohtaisia tietoja tähän BDO-portaaliin, ymmärrät täysin ja suostut yksiselitteisesti tällaisten henkilötietojen siirtoon ja annettujen henkilötietojen keräämiseen ja käsittelyyn tässä tietosuojaselosteessa sallitussa laajuudessa.

Huomaa, että kaikki muut tämän BDO-portaalin sisältämät verkkosivustot eivät ole BDO:n vastuulla vaan niitä hallinnoivat ja niistä vastaavat palvelua tarjoavat kolmannet osapuolet. Tällaisia verkkosivustoja samoin kuin muita verkkosivustoja, jotka voidaan linkittää tähän BDO-portaaliin, ei säännellä tällä tietosuojaselosteella. Kannustamme kävijöitä tarkistamaan näiden muiden verkkosivustojen tietosuojalausunnot ennen henkilökohtaisten tietojen paljastamista.
 

Mitä henkilökohtaisia tietoja kerätään, kun käyn tässä BDO-portaalissa?

Rekisteröitymiseen ja pääsyyn tähän BDO-portaaliin käyttäjiä voidaan pyytää antamaan täydellinen nimi, sähköpostiosoite ja sijainti. Näitä tietoja käytetään henkilöllisyytesi vahvistamiseen joka kerta, kun kirjaudut sisään tähän BDO-portaaliin. Sinulla voi olla myös mahdollisuus lähettää lisätietoja, kuten puhelinnumero, yrityksesi nimi, ammatillinen asema ja kuvasi. Näitä tietoja käytetään tilisi hallintaan ja tämän BDO-portaalin mukauttamiseen ja parantamiseen.

Huomaa, että tämän BDO-portaalin kautta lataamisiasi tai lähettämisiä henkilökohtaisia tai muita tietoja voivat lukea tai käyttää myös muut valtuutetut käyttäjät, joille on myönnetty pääsy tämän BDO-portaalin yhteistyötiloihin, joihin sinulla on pääsy.

Tämän sovelluksen käyttöä voidaan tarkistaa, seurata ja tallentaa milloin tahansa, jotta voimme auttaa varmistamaan käyttöehtojen noudattamisen ja että vain valtuutetut osapuolet käyttävät tätä BDO-portaalia käyttäjän käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Emme kerää sinulta arkaluonteisia henkilökohtaisia tietoja tältä BDO-portaalilta. Arkaluontoiset tiedot sisältävät tietoja, jotka koskevat: rotua tai etnistä alkuperää; poliittisia mielipiteitä, uskonnollisia tai muita vastaavia uskomuksia; fyysistä tai henkistä terveyttä; ammattiliittojen jäsenyyttä; seksuaalista suuntautumista tai rikosrekisteriä. Jos annat meille arkaluonteisia henkilökohtaisia tietoja vapaaehtoisesti, oletamme, että meillä on nimenomainen suostumuksesi käyttää kyseisiä tietoja siihen tarkoitukseen, jota varten ne on annettu.


Tekniset tiedot

Kun vierailet tällä verkkosivustolla, voimme kerätä teknisiä tietoja, kuten IP-osoitteesi (Internet Protocol), tietoja sivuista, joilla vierailet tällä BDO-portaalilla, ja mitä selainta käytit katsellaksesi tätä BDO-portaalia.

Tämä BDO-portaali kerää tavanomaisia internet-lokeja ja teknisiä tietoja mittaamaan ja parantamaan sen tehokkuutta, auttamaan palvelimemme ongelmien diagnosoinnissa, hallinnoimaan BDO-portaalia, nähdäkseen mistä verkkosivustojen liikenne tulee ja tunnistamaan käyttäjämme. Voimme käyttää "evästeitä" näiden tietojen keräämiseen. Lisätietoja on evästekäytännössämme.
 

Milloin kerätään henkilökohtaisia tietoja BDO-portaalin kautta?

Keräämme henkilötietojasi seuraavissa olosuhteissa:

 • kun rekisteröidyt BDO Portaliin
 • kun olet täyttänyt käyttäjäprofiilisi
 • kun tilaat minkä tahansa ongelmanratkaisun tulokset
 • kun tilaat minkä tahansa blogimme
 • kun ilmoittaudut osallistumaan tapahtumaan
 • kun aloitat keskustelun foorumilla
 • kun otat meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja.

Keräämme mahdollisimman vähän tietoja, jotta voimme käsitellä pyyntösi. Ilmoitamme, missä tietojen toimittaminen on vapaaehtoista tai pakollista. Pyydämme tavallisesti vain lisätietoja, jotta voimme vastata sopivimmin pyyntösi.
 

Kuinka henkilökohtaisia tietojani käytetään?

Käytämme antamiasi henkilötietoja vain pyyntösi käsittelyyn ja tämän BDO-portaalin ja palvelujen tarjoamiseen, joita tarjoamme sinulle tämän BDO-portaalin kautta, kuten tässä tietosuojaselosteessa kuvataan.

Oikeutesi

Sinulla on oikeus pyytää pääsyä henkilötietoihin, jotka olet antanut tämän BDO-portaalin kautta, päivittää tai korjata tietosi, kieltäytyä vastaanottamasta muita tietoja BDO:lta tai pyytää, että henkilötietosi poistetaan järjestelmistämme milloin tahansa sähköpostitse [email protected]. Käsittelemme kaikki tällaiset pyynnöt sovellettavan paikallisen lain mukaisesti.

Jos et halua vastaanottaa meiltä markkinointiviestejä tulevaisuudessa, voit ilmoittaa siitä meille lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected] ja ilmoittaaksesi sähköpostiosoitteen, jonka haluat poistaa postituslistaltamme. Kuitenkaan valintanne, että ette halua markkinointiviestejä, ei kuitenkaan estä meitä ottamasta yhteyttä sähköpostitse tai olemaan muuten yhteydessä.


Luovutetaanko henkilökohtaisia tietojani kolmannelle osapuolelle?

Voimme tehdä sopimuksen muiden yritysten tai yksityishenkilöiden kanssa käsittelemään tietojasi tai käyttämään muuten tätä BDO-portaalia tai avustamaan liiketoimintaamme. Voimme antaa tällaisille yrityksille pääsyn näihin tarkoituksiin liittyviin henkilötietoihisi meidän puolestamme, ja nämä yritykset käsittelevät henkilötietojasi vain BDO:n ohjeiden mukaan ja vain BDO-portaalin tarjoamiseksi ja ylläpitämiseksi. Voimme myös jakaa henkilötietojasi muiden jäsenyritysten kanssa BDO-verkossa, edellyttäen, että tämä on yhdenmukaista sen perusteen kanssa, jolle olemme keränneet henkilötietojasi.

Aika ajoin voimme antaa henkilökohtaisia tietoja oikeuden määräyksestä, haastehakuun, hallituksen tutkimukseen tai muutoin lain edellyttämällä tai sallimalla tavalla.

Emme luovuta tietoja kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksiin emmekä tee jakeluja kolmansille osapuolille.

Voimme myynnin, fuusion, yhdistymisen, hallinnonmuutoksen, omaisuuden siirron, yrityksen uudelleenorganisoinnin tai selvitystilan ("uudelleenorganisointitapahtuma") seurauksena siirtää, myydä tai luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille, jotka ovat mukana Uudelleenorganisointitapahtumassa.
 

Kuinka kauan säilytätte henkilökohtaisia tietojani?

Säilytämme tietojasi vain pyyntösi täyttämiseen tarvittavan ajan ja poistamme ne tietojen säilyttämiskäytäntöjemme mukaisesti.
 

Ovatko henkilökohtaiset tietoni turvattuja?

Käytössämme on yleisesti hyväksytyt tekniikka- ja käyttöturvallisuusstandardit suojellaksemme henkilökohtaisia tietoja katoamisilta, väärinkäytöltä, muutoksilta tai tuhoutumiselta. Vaadimme kaikkia työntekijöitä ja toimeksiantajia pitämään henkilökohtaiset tiedot luottamuksellisina, ja vain valtuutetulla henkilöstöllä on pääsy näihin tietoihin.
 

Kansainväliset siirrot

Suostumalla näihin ehtoihin ymmärrät, että voidaksemme tarjota sinulle palveluja tämän BDO-portaalin kautta, meidän on ehkä siirrettävä henkilötietosi [ETA:n ulkopuolelle] maihin, jotka eivät välttämättä tarjoa henkilötietojen suojatasoa, jonka voidaan katsoa vastaavan tietosuojaa tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Aina kun henkilötietojasi siirretään kansainvälisesti, ryhdymme asianmukaisiin toimiin varmistaaksemme niiden turvallisuuden ja luottamuksellisuuden sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
 

Tietosuojalausunnon päivittäminen

Voimme ajoittain muokata tai päivittää tätä tietosuojalausuntoa. Sivulta löytyvä päiväys kertoo, milloin tietosuojalausuntoa on viimeksi päivitetty. Tämän tietosuojaselosteen muutokset ja lisäykset tulevat voimaan niiden julkaisupäivästä. Tarkista tämä tietosuojaseloste aika ajoin jotta tiedät, olemmeko tehneet muutoksia tapaan, jolla käsittelemme henkilötietojasi.
 

Yhteydenotot

Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojalausekkeesta, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai käyttämällä yhteydenottolomaketta.

 

3. EVÄSTEET
 

Evästeet
Evästeiden hallinta

 

BDO-portaalin käyttäjiltä kerätään automaattisesti tietoja. Näitä tietoja käsitellään luottamuksella, ja BDO käyttää niitä vain tietosuojalausunnon ehtojen mukaisesti.

Voimme käyttää "evästeitä" keräämään ja joskus jäljittämään sinua koskevia tietoja.


Evästeet

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja jotka ladataan tietokoneellesi tai mobiililaitteellesi, kun vierailet verkkosivustolla tai sovelluksessa. Verkkoselaimesi (kuten Internet Explorer, Mozilla Firefox tai Google Chrome) lähettää nämä evästeet takaisin verkkosivustolle tai sovellukseen jokaisella seuraavalla käynnillä, jotta ne voivat tunnistaa sinut ja muistaa esimerkiksi henkilökohtaiset tiedosi tai mieltymyksesi. Evästeet eivät vahingoita järjestelmääsi. Voit valita selaimesi asetukset niin, että kieltäydyt evästeiden keräämisestä tai saat ilmoituksen, kun evästettä lähetetään.

Parantaaksemme käyttökokemustasi ja tarjotaksemme sinulle parempaa palvelua, käytämme evästeitä verkkosivustomme järjestelmänhallintaan ja analyyseihin. Tästä saamme tietoa verkkosivustomme eri osien kävijämäärästä.

BDO ei jaa evästetietoja kolmansien osapuolten kanssa. Evästeemme eivät tallenna arkaluontoisia tietoja, kuten nimiä tai osoitteita, vaan ne antavat meille mahdollisuuden tarkastella verkkosivukäyttäytymistäsi ja parantaa käyttökokemustasi. Jos  haluat rajoittaa, estää tai poistaa evästeitä BDO-portaalilta tai muulta verkkosivustolta, voit tehdä sen selaimesi asetusten kautta.  Jokainen selain on erilainen, joten tarkista selaimesi Ohje-valikko (tai matkapuhelimesi käyttöopas) saadaksesi lisätietoja evästeasetusten muuttamisesta.
 

Evästeiden hallinta

Voit hallita evästeitä eri tavoilla. Näitä tapoja käsitellään jäljempänä tarkemmin. Muista, että muutokset asetuksissasi eivät vaikuta vain BDO-portaalin evästeisiin, vaan kaikkiin verkkosivustoihin, joilla vierailet, ellet halua estää evästeitä tietyiltä verkkosivustoilta.

Yleisimpien selaimen astusten kautta voit:

 • Katsoa, mitä evästeitä sinulla on, ja poistaa ne yksilöllisesti
 • Estää kolmannen osapuolen evästeet
 • Estää tiettyjen verkkosivujen evästeet
 • Estää kaikki evästeasetukset
 • Poistaa kaikki evästeet, kun suljet selaimesi.

Jos poistat evästeet, menetät kaikki asetuksesi. Evästeiden estäminen kokonaan saattaa vaikuttaa siten, että verkkosivu tai sen toiminnallisuudet eivät toimi kunnolla. Jos haluat lisää yleistä tietoa evästeistä ja niiden hallinnasta, käy osoitteessa aboutcookies.org*.
* Huomaa, että emme ole vastuussa ulkoisten verkkosivustojen sisällöstä.