• HR-Startti

  Autamme selkiyttämään HR-prosessit, suojautumaan odottamattomilta riskeiltä ja riitatilanteilta

  Ota meihin yhteyttä

HR-Startti

Kaikissa yrityksissä toteutetaan jokaisena työpäivänä HR-prosesseja. Ne kattavat henkilöstön työsuhteen elinkaaren eri vaiheet ja tapahtumat aina rekrytoinnin esivalmisteluista eläköitymiseen asti. HR-startti on hyvä keino organisaatiolle saada nopeasti ja kattavasti kokonaiskuva HR-prosesseista ja henkilöstöjohtamisesta nyt sekä tavoitetilasta tulevaisuuden osalta.


Autamme kirkastamaan henkilöstöasioiden hoitamisen, nyky- ja tavoitetilan sekä rakentamaan selkeät toimintatavat- ja mallit. Selkiyttämisen avulla nykytilanne, vastuut ja velvoitteet kirkastuvat ja konkreettisen tiekartan avulla on helppo saattaa kuntoon kehittämistä vaativat osa-alueet. Lisäksi autamme varmistamaan, että yhtiön toiminta kattaa lakisääteiset velvoitteet työoikeuden näkökulmasta ja käytössä olevat työsuhdedokumentit ovat ajantasaiset.


Nykytilanteen selvittäminen, HR-prosessien sisäisten vastuiden ja velvoitteiden kirkastaminen sekä riskialttiiden osa-alueiden korjaaminen suojaa yritystä sekä edistää läpinäkyvyyttä, tasavertaisuutta ja reilua kohtelua sekä vastuullisuuden toteutumista henkilöstön keskuudessa. Vastuullinen ja systemaattinen työnantajavelvoitteiden hoitaminen on myös sijoittajien ja rahoittajien perusvaatimuksia kasvua haettaessa.
Asiantuntijoista koostuva osaava ja monialainen tiimimme mahdollistaa joustavan yhteistyön ja laajan katsantokannan sekä käytännönläheiset ratkaisut.

 

HR-Startti-palveluumme kuuluvat:

 • Henkilöstöasioiden hoitamisen nykytilan selvittäminen, tavoitetilan kirkastaminen ja konkreettisen tiekartan laatiminen tavoitetilaan pääsemiseksi
 • Tehtävien ja vastuiden kirkastaminen sekä tarvittavien dokumenttien laatiminen
 • Esimiesvalmennukset
 • Lakisääteisten velvoitteiden asianmukaisen hoitamisen varmistaminen mukaan lukien :
 • Työsopimuspohjien läpikäynti, työsuojelu- ja työturvallisuusvelvoitteet sekä työsuojelun toteuttaminen
 • Tietosuoja-asetuksen mukainen henkilötietojen käsittely
 • Sovellettava TES ja siihen liittyvät työnantajavelvoitteet sekä paikalliset sopimukset
 • Yhteistoiminta henkilöstön edustajien kanssa