• Yrityskulttuuri & HR Due Diligence

    Autamme sinua ymmärtämään yrityskaupan kohteen johtamis- ja organisaatiokulttuuria

    Ota meihin yhteyttä

Yrityskulttuuri & HR Due Diligence

Organisaatio- ja johtamiskulttuurilla on selkeä yhteys siihen, miten hyvin yrityskaupalla tavoitellut hyödyt realisoituvat. Yrityskulttuurin Due Diligence -selvitys auttaa hahmottamaan kohteen henkilöstöjohtamisen peruspilarit: rakenteen, johtamisjärjestelmän sekä työsopimusten ja palkkauksen perussisällöt. Lisäksi autamme ymmärtämään yritys- ja johtamiskulttuuria virhearviointien välttämiseksi ja onnistuneen yrityskaupan edesauttamiseksi.

Meillä on monivuotinen kokemus yritysjärjestelyistä ja due diligence -prosessien läpiviemisestä. Monialainen tiimimme mahdollistaa joustavan yhteistyön ja yrityskulttuuri & HR DD:n liittämisen osaksi taloudellista, verotuksellista ja kaupallista due diligencea.

 

Kulttuuri & HR Due Diligence palveluumme kuuluvat:  

  • HR DD: HR data-analyysi ja raportointi
  • Yritys- ja johtamiskulttuuri: data-analyysi dataroom-aineistoon pohjautuen, yritys- ja johtamiskulttuurin analysointi sekä raportointi
  • Johdon haastattelut erikseen sovittaessa

 

Blogi: HR Due Diligence auttaa onnistumaan yrityskaupan jälkeisessä integraatiossa