• Covid-19: Kassavirran ja käyttöpääoman hallinta

Covid-19: Kassavirran ja käyttöpääoman hallinta

Maailmanlaajuinen Covid-19 pandemia ja siitä johtuva talouden häiriötilanne testaa yrityksiä Suomessa ja muualla maailmassa.

Suomen talous on jo nähnyt Covid-19: n vaikutuksen monin tavoin:

 • osakekurssien romahtamiset
 • työntekijöiden etätyöskentely
 • ennennäkemätön kysynnän lasku matkailu- ja vapaa-ajan aloilla
 • vähittäiskaupan väheneminen ja
 • monien yritysten toimitusketjujen häiriöt.

Yritysten on ryhdyttävä välittömiin toimiin reagoidakseen näihin vallitseviin markkinaoloihin.
BDO suosittelee seuraavia toimenpiteitä yrityksen hallitsemiseksi kriisin aikana:

Opi ymmärtämään kassavirtaasi paremmin

Jokaisen liiketoiminnan huomion keskiössä tulisi olla nykyisen kassatilanteen, velkajärjestelyjen sekä ennustettujen kassavirojen ymmärtäminen:

 • ymmärrä nykyinen kassatilanteesi sekä viikoittaiset käteistarpeesi
 • valmistele viikoittaiset kassavirtaennusteet, jotka sisältävät ajan tasalla olevat oletukset kaupankäynnintasosta sekä herkkyystestit mahdollisille muutoksille nykyisessä ympäristössä
 • laske liiketoiminnan kassavaratila ennustejakson aikana kassavarojen ja olemassa olevien velkajärjestelyiden perusteella
 • selvitä, onko tulevina viikkoina riski käteisvarojen puutteesta ja / tai luottosopimusten rikkomuksista, jotka voivat vaikuttaa yritykseesi.

Tarvittavat toimenpiteet kustannusten hallitsemiseksi

Kun kaupankäyntiä rajoitetaan voi yrityksille olla hankalaa pysyä kannattavina ja tiettyihin toimenpiteisin ryhtyminen kustannusten hallitsemiseksi voi olla tarpeen:

 • analysoi kiinteät ja muuttuvat kustannukset
 • ymmärrä, mitkä kustannukset ovat välttämättömiä yrityksen pyörittämiseen
 • kehitä kustannusstrategia (esim. rationalisoi käyttökustannukset, harkitse vuokrasitoumusten tarkistamista, vähennä investointien määrää, rajoita harkinnanvaraisia menoja jne.)
 • seuraa ja tarkkaile kaikkia kustannussäästöaloitteita.

Hallinnoi käyttöpääomaa

Yrityksellä on oltava riittävästi varoja jatkuvien operatiivisten tarpeiden rahoittamiseen. On myös otettava huomioon varat, jotka ovat niin sanotusti lukittuna käyttöpääomaan:

 • laske ja optimoi yrityksen käteismuutosjaksoa (CCC = DIO + DSO - DPO)
 • optimoi käytettävissä oleva varastotaso mahdollisuuksien mukaan varmistamalla riittävä taso odotetun kysynnän tyydyttämiseksi. Ylimääräiset varastot lukitsevat käyttöpääomaa.
 • seuraa velallisia ja keskity edelleen kassaperintään - velallisten perimättä jättäminen voi johtaa kassavirran vajavaisuuteen
 • arvioi verovelvoitteita ja mahdollisia yritystukia (lue lisää täältä) 
 • neuvottele edullisista ehdoista toimittajien kanssa pitäen mielessä heidän taloudellinen tilanteensa
 • harkitse huolellisesti asiakkaiden ja toimittajien luottokelpoisuutta ennen luoton myöntämistä.

Ota yhteyttä pankkiisi

Kommunikoi ajoissa ja usein pankkisi / lainanantajasi kanssa, koska tämä saattaa olla nopein tapa saada lisärahoitusta tulevina viikkoina:

 • kommunikoi jo varhaisessa vaiheessa selittääksesi tilanteesi tarjoamalla yksityiskohtaiset viikkotiedot kassavirrastasi
 • ota proaktiivisesti yhteyttä pankkiisi, joka voi auttaa sinua mahdollisesti tarjoamalla lyhennysvapaita nykyisille luotoillesi ja / tai mahdollisesti lisärahoitusta
 • mahdollista toimintasi läpinäkyvyys
 • tunnista vaihtoehtoiset pääoman lähteet ja saatavilla olevat valtioiden tuet yrityksille.