• COVID-19:n johdosta tehtyjä muutoksia työ- ja työttömyysturvalainsäädäntöön

COVID-19:n johdosta tehtyjä muutoksia työ- ja työttömyysturvalainsäädäntöön

Suomen eduskunta hyväksyi 30.3.2020 hallituksen esitykset koskien työ- ja työttömyysturvalainsäädännön väliaikaista muuttamista koronaviruksen aiheuttamien erityisolosuhteiden johdosta. Tasavallan presidentti vahvisti uuden lainsäädännön 31.3.2020, ja lakimuutokset astuivat voimaan 1.4.2020.

Lainsäädäntöön tehdyt väliaikaiset muutokset ovat seuraavat:

Työlainsäädäntö

  • Lomautusilmoitusaikaa lyhennettiin 14 päivästä viiteen päivään.
  • Yhteistoimintaneuvotteluiden vähimmäisneuvotteluaikaa lyhennettiin lomautuksia koskevissa yhteistoimintaneuvotteluissa kuudesta viikosta tai 14 päivästä viiteen päivään. Huomiothan kuitenkin, että yhteistoimintaneuvotteluissa, jotka voivat johtaa irtisanomisiin tai osa-aikaistamisiin, neuvotteluaika on edelleen kuusi viikkoa tai 14 päivää.
  • Koeaikapurku voidaan tehdä myös kollektiiviperusteella (tuotannolliset ja taloudelliset perusteet).
  • Määräaikaisten työntekijöiden lomauttaminen on mahdollista samoin edellytyksin kuin toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa olevien työntekijöiden lomauttaminen.
  • Työnantajan takaisinottovelvollisuutta pidennettiin neljästä (tai kuudesta) kuukaudesta 9 kuukauteen, jos työntekijä on irtisanottu tuotannollisista tai taloudellista syistä.
Erityishuomioita työlainsäädännön muutoksista

Lakimuutokset ovat väliaikaisia, ja ne ovat voimassa 30.6.2020 asti. Muutokset koskevat ainoastaan yksityistä sektoria. Näin ollen julkiset toimijat, kuten valtio, kunta, kuntayhtymä, Kansaneläkelaitos, evankelis-luterilainen kirkko ja ortodoksinen kirkko eivät voi soveltaa muutoksia.

Lisäksi tulee huomioida, että sovellettava työehtosopimus saattaa sisältää laista poikkeavia määräyksiä. Tällöin noudatetaan sovellettavan työehtosopimuksen määräyksiä, lakimuutoksista huolimatta.

Työttömyysturva

Työttömyysturvalainsäädäntöön astui 1.4.2020 voimaan muutoksia, jotka ovat voimassa 31.7.2020 asti. Muutoksia sovelletaan lomautettuihin, joiden lomautus on alkanut 16.3.2020 tai sen jälkeen. Merkittävimpänä lakimuutoksena voidaan pitää sitä, että lomautetulla nyt on oikeus työttömyysetuuteen muun muassa yritystoiminnan ja opintojen estämättä. Työttömyysetuuden maksaminen lomautetulle edellyttää kuitenkin jatkossakin, että lomautettu ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon. Lisäksi lomautetulla on edelleen velvollisuus ottaa vastaan työnantajan tarjoamaa työtä.

Toinen hallituksen esitys vireillä

Hallitus antoi 2.4.2020 eduskunnalle eräitä muita työttömyysturvamuutoksia koskevan lakiesityksen, joka hyväksyttäneen jo kuluvan viikon aikana. Keskeisimmät muutokset olisivat seuraavat:

  • Lomautetut ja irtisanonut työntekijät saavat työttömyyspäivärahaa ja työmarkkinatukea heti ensimmäisestä päivästä alkaen. Nykyinen 5 päivän omavastuuaika poistuu.
  • Työttömyyspäivärahan saannin edellytyksenä oleva palkansaajan työssäoloehto lyhennetään nykyisestä 26 viikosta 13 viikkoon.
  • Lomautuksen perusteella maksettava työttömyyspäiväraha ei kuluta työttömyyspäivärahan 300 tai 400 päivän enimmäismaksuaikaa.

Hyväksytyiksi tultuaan lakimuutokset tulevat voimaan taannehtivasti 16.3.2020 alkaen ja ovat voimassa 6.7.2020 asti.

Kaipaatko juridista neuvontaa työoikeudellisissa, tai kenties muissa juridisissa kysymyksissä? Lakiasiantuntijamme auttavat ja neuvovat sinua mielellään epäselvissä tapauksissa ja ongelmatilanteissa, joten ota meihin yhteyttä!