• Keinoja työnantajalle koronakriisin vaikutuksiin

Keinoja työnantajalle selviytyä koronakriisin vaikutuksista

Koronatilanteen aiheuttama kriisi vaikuttaa moniin aloihin ja laajasti työnantajiin.

Etätyökäytännöt ovat kaikkien pöydällä ja koulujen sulkemisen myötä työntekijän mahdollisuus hoitaa työtehtäviään täysipainoisesti muuttuu. Tilanne aiheuttaa monilla aloilla väistämättä myös tarvetta vähentää työvoimaa, mutta toisaalta katseet ovat jo kriisin jälkeisessä ajassa, jolloin toiminta tulisi voida pikaisesti elvyttää. Joillakin aloilla työvoiman tarve kasvaa voimakkaasti ja joudutaan miettimään enimmäistyöaikoja ja työturvallisuusasioita.
 
Työmarkkinajärjestöt ja eduskunta käsittelevät tukipakettia, joka toisi useita väliaikaisia muutoksia myös työlainsäädäntöön. Lomautukset ja muut lievemmät keinot ovat tarjolla ja niiden käyttämisen askelmerkit mahdollisesti muuttuvat. Väistämättä YT-menettelyiden tarve kasvaa ja muutoksia myös tähän prosessiin on mahdollisesti tulossa. Työnantajien tulee pystyä arvioimaan tilanne kokonaisuutena ja hyödyntää keinot oikea-aikaisesti. Palkanmaksuvelvollisuus, poissaolojen kesto ja rekrytoinnit voivat mietityttää.
 
Me olemme apunasi jos tarvitset ohjeistusta näihin asioihin liittyen. Mietitään yhdessä tapa, jolla yrityksesi voi selvitä tämän haastavan ajan yli siten, että kriisin päätyttyä toimintaedellytykset ovat nopeasti palautettavissa ennalleen.