• Miten sisäinen tarkastus voi auttaa keskellä pandemiakriisiä

Miten sisäinen tarkastus voi auttaa keskellä pandemiakriisiä

Sisäisen tarkastuksen ammattistandardien mukaan sisäisen tarkastuksen on asetettava tehtävänsä tärkeysjärjestykseen riskiperusteisesti ja organisaation päämäärien mukaisesti. Merkittävät muutokset vuoden varrella on otettava työssä huomioon. Nyt COVID-19-pandemian vuoksi monen organisaation lyhyen tähtäimen päämäärä vaihtuu olemassaolokamppailuksi, ja vain kriittisimmät työt pyritään turvaamaan. Jos mahdollista poikkeustilaa ei ole riittävästi huomioitu organisaation valmiussuunnitelmissa, voi menossa olla nyt vaihe, jossa pyritään hahmottamaan, miten toimintaedellytykset turvataan, esimerkiksi etätyömahdollisuudet tai miten turvataan riippuvuus muista palveluntuottajista, ja heidän mahdollisista henkilöstövajausongelmistaan.

Tällä hetkellä tuleekin keskittää yhteisesti voimat tilanteesta selviämiseen. Samalla tulee pitää mielessä, että pidemmällä aikavälillä hallintatoimien pitää olla kunnossa myös monien muiden riskien hallinnan osalta. Onko riittävästi otettu huomioon esimerkiksi se, kuinka paljon organisaatio voi laskea palvelutasoaan suhteessa asiakkaiden oikeudenmukaiseen kohteluun tai tiettyihin tietoturvavaatimuksiin ja muihin valvontaprosesseihin, vai voiko tämä aiheuttaa ongelmia ja ikäviä yllätyksiä muilla alueilla lähitulevaisuudessa.

Sisäisen tarkastuksen osalta joudutaan nyt miettimään työpanoksen suuntaamista uuden riskiarvion mukaisiin kohteisiin. Riskiarvion jälkeen tulee varmentaa tai konsultoida sellaisten prosessimallien rakentamista ja läpivientiä, joilla turvataan toiminnan jatkuvuus ja vastataan lainsäädännöllisiin ja muihin kriittisiin vaatimuksiin samanaikaisesti, kun työntekijäresurssit ovat mahdollisesti vähentyneet ja toiminnassa esiintyy muitakin häiriöitä.