• Muutoksia kilpailulain soveltamiseen

    KKV ilmoitti poikkeuskäytännöistä

Muutoksia kilpailulain soveltamiseen

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on ilmoittanut ottavansa poikkeuksellisen tilanteen huomioon kilpailulakia sovellettaessa. KKV ei tule puuttumaan yritysten väliseen yhteistyöhön, kun yritysten pyrkimyksenä on varmistaa välttämättömien hyödykkeiden ja palveluiden saatavuus koronakriisin aikana.

KKV puuttuu myös kriisin aikana ― kuten myös normaalitilanteessa ― kilpailua rajoittaviin toimenpiteisiin, joilla pyritään nostamaan hintoja kuluttajien vahingoksi.