• ALV-kannat

ALV-kannat 2022

 

 • Yleinen verokanta
24 %
 • Elintarvikkeet ja rehut (ei elävät eläimet, vesijohtovesi, alkoholijuomat ja tupakkavalmisteet)
 • Ravintola- ja ateriapalvelut
14 %
 • Henkilökuljetus
 • Majoitustilan tai käyntisataman käyttöoikeuden luovuttaminen
 • Palvelu, jolla annetaan mahdollisuus liikunnan harjoittamiseen
 • Teatteri-, sirkus-, musiikki- ja tanssiesitysten, elokuvanäytösten, näyttelyjen, urheilutapahtumien, huvipuistojen, eläintarhojen, museoiden sekä muiden vastaavien kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien ja laitosten pääsymaksut
 • Yleisradio Oy:n valtion televisio- ja radiorahastosta saama määrä ja Ålands Radio och TV Ab:n saama korvaus Ahvenanmaan maakunnan kantamista mediamaksutuloista
 • Lääke
 • Fyysisellä alustalla oleva tai sähköisesti luovutettava kirja
 • Fyysisellä alustalla olevat tai sähköisesti luovutettavat sanoma- ja aikakauslehdet
 • Vähintään kuukaudeksi tilatut sanoma- ja aikakauslehdet
 • Arvonlisäverolain 79 c §:ssä tarkoitettu taide-esine, muun kuin maahantuonnin osalta vain silloin, kun myyjänä on tekijä tai hänen oikeudenomistajansa taikka satunnaisesti muu elinkeinonharjoittaja kuin 79 a §:n 3 momentissa tarkoitettu verovelvollinen jälleenmyyjä
 • Tekijänoikeuden haltijoita edustavan järjestön saama tekijänoikeuteen liittyvä korvaus
 • Esiintyvän taiteilijan tai muun julkisen esiintyjän ja urheilijan esityksen myynnistä saatava palkkio tai korvaus, kun liiketoiminnan harjoittaja on hakeutunut tästä toiminnasta verovelvolliseksi.
10 %
 • Vienti ja yhteisömyynti
 • Suomen ulkopuolelle suuntautuvat tavarakuljetukset  
 • Yleishyödyllisten yhteisöjen jäsenlehtien painosten myynnit
 • Kullan myynti keskuspankille
 • Vesialusten (yli 10 m, ei huvi- tai urheilukäyttö) myynti, vuokraus tai rahtaus
0 %
 • Terveyden-, sairaanhoito- sekä hammashoitopalvelun myynti sekä myyntiin liittyvien tavaroiden myynti
 • Sairaankuljetukset
 • Sosiaalihuolto
 • Postilaissa ja postipalveluista annetussa Ahvenanmaan maakuntalaissa tarkoitetun yleispalvelun tarjoajan harjoittama yleispalvelun myynti
 • Koulu- ja yliopisto-opetus, ammattikoulutus
 • Rahoitus- ja vakuutuspalvelut
 • Sijoituskullan myynti ja välitys
 • Arpajaiset ja rahapelit
 • Esiintyvien taiteilijoiden ja julkisten esiintyjien palkkiot, osa tekijänoikeuskorvauksista
 • Kiinteistöjen luovutus
 • Julkiset hautauspalvelut
 • Tavaroiden ja palvelujen myynti Euroopan komissiolle tai Euroopan unionin oikeuden nojalla perustetulle virastolle tai elimelle, kun komissio tai tällainen virasto tai elin ostaa kyseiset tavarat tai palvelut suorittaessaan sille unionin oikeudessa annettuja tehtäviä covid-19-pandemiaan reagoimiseksi (pl. niiden jälleenmyynti)
 • Covid-19-sairauden itse suoritettavaan testaukseen tarkoitettujen in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden myynti (31.12.2022 asti)
 Veroton 
 • Poiketen mitä edellä on esitetty, korvaukseen palautettaessa oikeuttaviin pakkauksiin ja kuljetustarvikkeisiin sovelletaan 24 %:n verokantaa.