• Perintö- ja lahjaverotus

Perintö- ja lahjaverotus 2022


Perintöveroa maksetaan 2022 seuraavan asteikon mukaan:

1. veroluokka

Verotettavan osuuden arvo euroina

Veron vakioerä osuuden alarajan kohdalla euroina

Veroprosentti ylimenevästä osasta

20 000 - 40 000

100

7

40 000 - 60 000

1 500

10

60 000 - 200 000

3 500

13

200 000 - 1 000 000

21 700

16

1 000 000 -

149 700

19


2. veroluokka

Verotettavan osuuden arvo euroina

Veron vakioerä osuuden alarajan kohdalla euroina

Veroprosentti ylimenevästä osasta

20 000 - 40 000

100

19

40 000 - 60 000

3 900

25

60 000–200 000

8 900

29

200 000 - 1 000 000

49 500

31

1 000 000 -

297 500

33

 
Lahjaveroa maksetaan 2022 seuraavan asteikon mukaan:

1. veroluokka

Verotettavan osuuden arvo euroina

Veron vakioerä osuuden alarajan kohdalla euroina

Veroprosentti ylimenevästä osasta

5 000 - 25 000

100

8

25 000 - 55 000

1 700

10

55 000 - 200 000

4 700

12

200 000 - 1 000 000

22 100

15

1 000 000 -

142 100

17


2. veroluokka

Verotettavan osuuden arvo euroina

Veron vakioerä osuuden alarajan kohdalla euroina

Veroprosentti ylimenevästä osasta

5 000 - 25 000

100

19

25 000 - 55 000

3 900

25

55 000 - 200 000

11 400

29

200 000 - 1 000 000

53 450

31

1 000 000 -

301 450

33

 

Lahjan-/perinnönsaajat jaetaan kahteen veroluokkaan:

I veroluokka: Lapset (myös ottolapset) ja heidän rintaperillisensä (lapsenlapset, lapsenlapsenlapset jne.), aviopuoliso, aviopuolison lapsi ja heidän rintaperillisensä, isä, äiti, isovanhemmat sekä avopuoliso, jos tällä on yhteinen lapsi perittävän/lahjanantajan kanssa tai jos tämä on ollut perittävän kanssa aiemmin avioliitossa.

II veroluokka: Kaikki muut – esimerkiksi sisarukset ja heidän jälkeläisensä, perittävän vanhempien sisarukset, avopuoliso.