• Sosiaalivakuutusmaksut

Sosiaalivakuutusmaksut 2022

Työeläkevakuutusmaksu (TyEL)

Vakuutusmaksuvelvollisuus työntekijästä muodostuu, jos ansio on vähintään 62,88 €/kk. Työnantajan maksuun vaikuttavat mm. tilapäiset maksun alennukset sekä asiakashyvitys. Työeläkemaksut koskevat 17—67-vuotiaita työntekijöitä.

Työnantajan maksu on vuonna 2022 keskimäärin 17,40 % palkoista. TyEL-maksu lasketaan tulorekisteriin ilmoitettujen reaaliaikaisten ansiotietojen ja näihin tehtyjen korjausten perusteella kuukausittain.

  % palkoista

Alle 2 169 000 €

Maksua alentavat mahdollinen asiakashyvitys ja hoitokustannusalennus. Lisäksi, jos työnantajan palkkasumma vuonna 2020 on ollut vähintään 2 169 000 euroa, vakuutusmaksuun vaikuttavat maksuluokan mukainen työkyvyttömyysmaksu ja maksutappio-osan alennus.

25,85 %
Tilapäinen työnantaja (ei vakinaista työntekijää, palkkasumma alle 9 006 € / 6 kk)  25,85 %
   
Työntekijän osuus (sisältyy kokonaismaksuun):  
Alle 53-vuotiaat ja yli 62-vuotiaat 7,15 %
53–62-vuotiaat 8,65 %


YEL-maksu

Alle 53-vuotiaat ja yli 63-vuotiaat tai vanhemmat

24,10 %

53–62-vuotiaat (siirtymäsäännös vuonna 2017-2025)

25,60 %

 

 

Uusi yrittäjä

 

Alle 53-vuotiaat ja yli 62-vuotiaat

18,80 %

53–62-vuotiaat (siirtymäsäännös vuonna 2017–2025)

19,97 %


YEL-työtulon alaraja 8 261,71 ​€/v
YEL-työtulon yläraja 187 625 ​€/v

Työnantajan sairausvakuutusmaksu  

Työnantajan sairausvakuutusmaksun maksuprosentiksi vuodelle 2022 on vahvistettu 1,34 %. Maksuprosenttia sovelletaan vuonna 2022 maksettaviin palkkoihin, palkan ansaitsemisajalla ei ole vaikutusta.

Työnantajan on maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksua, jos työntekijä on sairausvakuutuslain mukaan vakuutettu Suomessa. Sairausvakuutusmaksua ei makseta palkoista, jotka on maksettu alle 16-vuotiaalle tai 68 vuotta täyttäneelle.

Yrittäjien sairausvakuutusmaksu

Yrittäjien päivärahamaksu on 1,32 %, jos palkka- ja työtulo vähintään 15 128 €/vuosi (muuten 0,00 %). ​Yrittäjän sairaanhoitomaksu on 0,53 %.

Palkansaajien sairausvakuutusmaksu

Palkansaajien päivärahamaksu on 1,18 %, jos palkka- ja työtulo vähintään 15 128 €/vuosi (muuten 0,00 %). Palkansaajien sairaanhoitomaksu on 0,53 %.

Eläkkeensaajan sairaanhoitomaksu

Eläkeläisen päivärahamaksu on 1,50 %.

Työttömyysvakuutusmaksut

Työttömyysvakuutusmaksu koskee 17—64-vuotiaita työntekijöitä. Alaikäraja nousee kuitenkin 1.8.2022 alkaen 18 vuoteen. Työnantajalla on velvollisuus maksaa työttömyysvakuutusmaksu, jos hän maksaa kalenterivuoden aikana työntekijöilleen palkkaa yhteensä yli 1 300 euroa. Työttömyysvakuutusmaksua ei makseta yrittäjän palkasta.

Palkansaajista maksettava maksu määräytyy seuraavasti:

  Yhteensä  Työnantajan osuus Työntekijän / osaomistajan osuus
Palkkasummaan 2 197 500 € saakka 2,00  % 0,50 % 1,50 %
Palkkasumman 2 197 500 € ylittävästä osasta 3,55 % 2,05 % 1,50 %
TYEL-vakuutetun osaomistajan palkkasummasta 1,24 % 0,50 % 0,74 %

Valtion liikelaitoksen työttömyysvakuutusmaksu on 0,50 prosenttia liiketoiminnasta maksettujen palkkojen määrästä, jos palkkasumma on korkeintaan 2 197 500 euroa. Sen ylittävältä osalta maksu on 1,18 prosenttia palkasta.

Yliopistojen työttömyysvakuutusmaksu on 0,50 prosenttia palkasta, jos palkkasumma on korkeintaan 2 197 500 euroa. Sen ylittävältä osalta työttömyysvakuutusmaksu on 1,49 prosenttia palkasta.

Työtapaturmavakuutusmaksu

Työtapaturmavakuutusmaksu määräytyy palkkojen ja työn vaarallisuuden mukaan. Työtapaturmavakuutusmaksu on keskimäärin 0,7 %.

Ryhmähenkivakuutusmaksu

Tapaturmavakuutusyhtiö perii tapaturmavakuutusmaksun yhteydessä. Maksu peritään työntekijöistä sekä niistä yhtiömiehistä ja osakkaista, jotka on vakuutettu lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella. Maksut vaihtelevat yhtiöittäin. Ryhmähenkivakuutusmaksu on keskimäärin 0,06 %.