Masse Ervasti

Masse Ervasti toimii Senior Advisor -roolissa osana BDO:n tervehdyttämis- ja uudelleenjärjestelytiimiä.

Masse Ervastilla on vuosikymmenien kokemus ammattimaisesta teollisuuden yritysjohtamisesta ylimmissä johtotehtävissä Eurooppassa ja Amerikkassa. Kokemus kattaa yritysten koko elinkaaren yritysostoista divestointeihin, mukaan lukien fuusiot, tervehdyttämishankkeet ja restrukturoinnit, kulujen karsintatoimet, tuotannon tehostamiset, uusien tuotantolinjojen kehittämiset, uusille markkinoille suuntaamiset, Due diligence -selvitykset, vaativat toimitusjohtajan tehtävät sekä hallituksen puheenjohtajan luottamustehtävät.

Masse Ervasti on toiminut lukuisissa yrityksissä rakenneuudistusjohtajana sekä hallituksen puheenjohtajana sekä jäsenenä. Hän on rakentanut strategioita yhdessä johtoryhmien kanssa ja valmentanut avainhenkilöitä useissa strategiakehitysprosesseissa.

 

Masse Ervasti, Senior Advisor
[email protected]
+358 400 789871