Sakari Toikkanen

Sakari Toikkanen toimii Senior Advisor -roolissa osana BDO:n tervehdyttämis- ja uudelleenjärjestelytiimiä.

Sakari Toikkasella on yli 20 vuoden kokemus teollisuuden palveluyritysten johtamisesta Euroopassa. Työkokemus kattaa yritysten koko elinkaaren yritysostoista divestointeihin, mukaan lukien jakautumiset, fuusiot, tervehdyttämishankkeet ja restrukturoinnit, kulujen karsintatoimet, tuotannon tehostamiset, uusille markkinoille suuntaamiset, Due diligence -selvitykset, vaativat toimitusjohtajan tehtävät sekä hallituksen puheenjohtajan luottamustehtävät.

Sakari Toikkanen on toiminut strategiajohtajana, talousjohtajana, toimitusjohtajana sekä hallituksen puheenjohtajana ja jäsenenä eri yrityksissä. Hän on rakentanut strategioita yhdessä johtoryhmien kanssa ja valmentanut avainhenkilöitä useissa strategiakehitysprosesseissa.

Sakari Toikkanen, Senior Advisor

[email protected]