Blogi:

Maakuntauudistuksessa kunnan oma aktiivisuus ratkaisee

01 kesäkuuta 2017

Alpo Ronkainen, Partner |

Kunnan omalla toiminnalla ja aktiivisella valmistautumisella maakuntauudistukseen on ratkaiseva merkitys kunnan toimintaan ja talouteen. BDO Oy:n partneri Alpo Ronkainen muistuttaa, että kunnan tulee ottaa muutosprosessissa aktiivinen rooli, jotta edut varmistetaan.

Osana sote- ja maakuntauudistusta kunnat velvoitetaan siirtämään maakunnille toiminta, joka on nimetty niiden järjestämisvastuulle. Kuntien on laadittava selvitys siirrettävästä toiminnasta ja omaisuudesta kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Suomen johtava julkishallinnon talouden ja hallinnon palveluiden asiantuntijaorganisaatio BDO tukee useita kuntia sote- ja maakuntauudistukseen liittyvien toimenpiteiden toteuttamisessa. Ronkaisen mukaan kunnat ovat antaneet yhteistyöstä myönteistä palautetta:

Toimiessamme kuntien kumppanina olemme löytäneet ratkaisuja, joiden avulla kunta on voinut vaikuttaa merkittävällä tavalla sille jääviin  kustannuksiin ja vastuisiin.

Vastaavasti kunnat, jotka eivät toimi muutosprosessissa aktiivisesti, joutuvat rahoittamaan maakunnalle siirtyvään toimintaan liittyviä vastuita ja kustannuksia vielä uudistuksen jälkeen.

BDO:n Maakunta–Kunnat -lähestymistavassa yhteistyö kuntien kanssa jaetaan kuuteen vaiheeseen: kokonaiskuva, eriyttämisprosessi, toimitilat, kunnan talous, maakunnalle annettava selvitys ja Kunta 2019 -kokonaisuuteen liittyvät asiat.

Kunnan tulee ensinäkin muodostaa itselleen selkeä kokonaiskuva siitä, miten maakuntauudistus vaikuttaa talouteen, eri toimintoihin ja toimitiloihin. Kokonaiskuvan perusteella muodostetut tavoitteet yhdessä lainsäädännön ja kuntaan jäävien toimintojen kanssa muodostavat kehikon, joka tukee kunnan eriyttämisprosessia tehokkaasti, Ronkainen kertoo.


Eriyttämisprosessissa määritellään maakuntaan siirtyvä toiminta ja henkilöstö sekä selvitetään, mikä siirrettyjen toimintojen taloudellinen merkitys kunnalle on. Kun kunta toteuttaa toimitiloihin liittyvät järjestelyt ja määrittää maakunnan maksaman vuokran, saadaan eväät arvioida uudistuksen jälkeistä kunnan taloutta.

Tarvittavat rakenne- ja omaisuusjärjestelyt sekä toimintojen eriyttämisprosessi on syytä aloittaa  välittömästi, jotta kunta voi tehdä kattavan ja  oikeasisältöisen selvityksen maakunnalle siirtyvästä toiminnasta ja omaisuudesta vuoden loppuun  mennessä, Ronkainen muistuttaa.

 

Vinkit kuntapäättäjälle:

  • Määritä kunnan tavoitteet        
  • Ole aktiivinen toimija         
  • Huolehdi, että kunnan käytössä on paras osaaminen ja riittävät resurssit


Artikkeli on julkaistu alunperin Polemiikki 2/2017-lehdessä.