Blogi:

Jokaisesta kunnasta löytyy tietojohtaja!

29 lokakuuta 2018

Henrika Ruokonen |

Tiedolla johtaminen kuntakentällä mielletään herkästi isompien kuntien ja kaupunkien puuhaksi. Niissä tiedolla johtamisen kysymyksiä ratkomassa voi olla erikseen nimetty analyytikko tai jopa kokonainen yksikkö. Me BDO:lla olemme kuitenkin vakuuttuneita siitä, että yksikään kunta ei ole liian pieni ottaakseen tietoon tukeutuvaa otetta päätöksentekoon! Jokaisessa viranhaltijassa ja luottamushenkilössä piileskelee tietojohtaja.

Tiedolla johtamisen ytimessä on pyrkimys tietoisten ja perusteltujen valintojen tekemiseen. Kuntajohtamisen parissa tuttu ongelma on kuitenkin se, että päätöksenteossa hyödynnettävä tieto on usein moninaista ja runsasta. Toisaalta päätösten tavoitteista tai merkityksestä ei ole välttämättä yksimielisyyttä päättäjien keskuudessa.

Tietoon perustuvan (evidence based) tai tiedon ohjaaman (evidence informed) päätöksenteon prosessi voi osoittautua haastavaksi siinä missä ”musta tuntuu” -johtaminenkin, sillä tulkinnat päätöksenteon tukena olevan tiedon merkityksestä, laadusta ja luotettavuudesta voivat olla ristiriitaisia. Päätöksenteko voi perustua myös sattumanvaraiseen, ei punnittuun ja harkittuun tietoon. Siksi päätöksentekoprosessiin on järkevää sisällyttää myös keskustelua käytettävän tiedon luonteesta. Tietoon kohdistuva arviointi auttaa tunnistamaan tietoon liittyviä ennakkokäsityksiä ja ristiriitaisuuksia. Uskomme helpommin tietoon, joka tukee omia tarkoitusperiämme kuin tietoon, joka kyseenalaistaa uskomuksemme ja tavoitteemme.

Tiedon ohjaama päätöksentekoon liittyy aina keskustelua erilaisista tulkinnoista. Kun tietopohjasta vallitsee yhteisymmärrys ja tiedon luotettavuus, laatu ja merkitys on yhdessä punnittu, helpottuu tulkintojen välinen keskustelu ja lopulta päätöksenteko eri vaihtoehtojen väliltä. Parhaimmatkaan analyysityökalut tai tietojärjestelmäratkaisut eivät auta, mikäli tiedolla johtamiseen liittyvät peruskysymykset jäävät käsittelemättä.

Jotta tiedolla johtaminen pääsee täyteen potentiaaliinsa, tarvitaan tiedon lisäksi aitoa ongelmanratkaisu- ja soveltamiskykyä. Ei riitä, että tietoa on käytettävissä, se pitää ottaa oikeasti ja tarkoituksenmukaisesti päätöksentekoon mukaan. Ensi vuonna käynnistyvässä #Kuntademo-vaikuttajaverkostossa hyödynnetään ongelmalähtöisen oppimisen menetelmiä esimerkiksi tiedolla johtamisvalmiuksien kohentamiseksi. Tietojohtaja-potentiaali lunastetaan, kun opitaan tarkastelemaan tietoa kriittisesti ja reflektoiden sekä tunnistamaan käytettyyn tietoon liittyviä rajoitteita.

Julkisessa keskustelussa on viime vuosina esitetty, että tiedon ja päätöksenteon välinen vuoropuhelu on hajonnut. Korjataan asia yhdessä, kunta ja päätös kerrallaan!