This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
Artikkeli:

Korkovähennysrajoituksiin ehdotetaan tiukennuksia ja uusia säännöksiä

07 helmikuuta 2018

Valtiovarainministeriö on lähettänyt korkovähennysrajoituksia koskevan luonnoksen hallituksen esitykseksi lausuntokierrokselle 19.1.2018. Luonnoksessa korkovähennysrajoituksiin ehdotetaan tiukennuksia ja uusia säännöksiä. Muutokset perustuvat osittain EU:n veronkiertodirektiiviin (EU) 2016/1164.

Voimassaolevan lainsäädännön perusteella rajoitukset koskevat vain etuyhteysosapuolille maksettuja korkoja. Lakiluonnoksen mukaan uudet korkovähennysoikeuden rajoitukset koskisivat sekä etuyhteysosapuolille että muille kuin etuyhteysosapuolille maksettujen korkomenojen vähennyskelpoisuutta.

Ehdotuksessa enintään 500 000 euron nettokorkomenot säilyisivät edelleen vähennyskelpoisina ja korkomenot olisivat vähennyskelpoisia täysimääräisesti korkotulojen määrään asti. Yli 500 000 euron rajan ylittyessä nettokorkomenot olisivat edelleen vähennyskelpoisia siltä osin kuin ne ovat enintään 25 prosenttia oikaistusta elinkeinotoiminnan tuloksesta.

Uutena rajana tulisi 3 miljoonan euron raja, joka koskisi muille kuin etuyhteysosapuolille (esimerkiksi pankeille) maksettuja nettokorkomenoja. Kolmannelle osapuolelle maksettuja nettokorkomenoja saisi aina vähentää 3 miljoonan euron rajaan saakka. Rajoitusta sovellettaisiin vain konserniin kuuluviin tai muuten toisiinsa etuyhteydessä oleviin yrityksiin. Voimassaolevassa lainsäädännössä kolmansille osapuolille maksetut korkomenot eivät ole olleet rajoitusten alaisia.

Luonnoksessa korkovähennysrajoitukset on ulotettu koskemaan elinkeinotulolähteen lisäksi henkilökohtaisen tulolähteen ja maatalouden tulolähdettä.

Edelleen luonnoksessa on poistettu tasetestin soveltaminen sekä rahoitusalan yhtiöitä koskeva vapautussäännös.

Luonnos hallituksen esitykseksi tulee varmasti aiheuttamaan vilkasta keskustelua. Lain lopullinen sisältö selviää myöhemmin tämän vuoden aikana ja uuden lainsäädännön on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2019 alussa.

Tulevia muutoksia silmällä pitäen etenkin verovelvollisten, joilla on suuret kolmansille osapuolille maksetut nettokorkomenot, joihin on sovellettu tasetestiä sekä verovelvolliset joiden toiminta on kuulunut henkilökohtaiseen tulolähteeseen (esimerkiksi kiinteistösijoitusyhtiöt), on hyvä jo tässä vaiheessa analysoida muutosten mahdollisia vaikutuksia. Lisäksi mielessä on hyvä pitää suunnitellut muutokset tulolähdejakoa koskien.

Asiantuntijamme auttavat mielellään korkovähennysrajoituksiin liittyvissä kysymyksissä.