Artikkeli:

Maahantuonnin ALV-menettely muuttui 1.1.2018

04 tammikuuta 2018

Marja Hokkanen |
Miika Jokinen , Senior Tax Manager |

Aiemmin Tulli on vastannut kokonaisuudessaan tavaroiden maahantuonnin arvonlisäverotuksesta. 1.1.2018 alkaen Suomessa arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröityneiden toimijoiden tekemien maahantuontien arvonlisäverotuksesta vastaa Verohallinto. Tulli vastaa edelleen muiden kuin Suomessa arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröityneiden toimijoiden maahantuonnin arvonlisäverotuksesta ja kantaa siten arvonlisäveron esim. sellaisten ulkomaalaisten yritysten, jotka eivät ole Suomessa ALV-velvollisia, tekemistä maahantuonneista.

Suomessa arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröityneet toimijat ilmoittavat jatkossa maahantuonnin ALV:n sekä veron perusteen oma-aloitteisten verojen veroilmoituksellaan sille kuukaudelle, jonka aikana tullauspäätös on annettu. Mikäli tavaran maahantuonti on tapahtunut tuojan vähennykseen oikeuttavaa liiketoimintaa varten, voidaan maahantuonnin ALV vähentää samalla ilmoituksella, jolloin tuonnista ei tarvitse tilittää arvonlisäveroa. Suomessa ALV-velvollisten maahantuojien tuleekin tilittää arvonlisäveroa maahantuonnista ainoastaan siinä tapauksessa, että maahantuotu tavara tulee tuojan vähennykseen oikeuttamattomaan käyttöön joko kokonaan tai osittain.

Vaikka Tulli jatkossakin toimittaa maahantuonnin tullauksen, se ei enää vahvista maahantuonnista suoritettavan arvonlisäveron määrää Suomessa ALV-velvolliseksi rekisteröityneiden tuojien osalta. Tuojan tulee siten itse määritellä maahantuonnin veron peruste sekä suoritettavan ALV:n määrä. Maahantuonnin veron peruste on lähtökohtaisesti tuodun tavaran tullausarvo, johon lisätään seuraavat erät:

  • tullauksen yhteydessä valtion ja EU:n kantamat verot, tullit, tuontimaksut ja muut maksut pois lukien ALV,
  • Suomen ulkopuolella maksettavat verot ja muut maksut,
  • tavaran kuljetus-, lastaus-, purkaus- ja vakuutuskustannukset sekä muut maahantuontiin liittyvät kustannukset kuljetussopimuksen mukaiseen ensimmäiseen Suomessa olevaan määräpaikkaan asti. Jos jo veron suorittamisvelvollisuuden syntyhetkellä on tiedossa, että tavara kuljetetaan toiseen Suomessa tai toisessa EU-maassa olevaan määräpaikkaan, veron perusteeseen lisätään nämä kustannukset kyseiseen toiseen määräpaikkaan asti.

Edellä mainituista eristä tullausarvo, (mahdolliset) tullit ja tullin kantamat muut maksut käyvät ilmi tuojan Tullilta saamasta tullauspäätöksestä.

Huomioithan, että ALV-velvollisen tulee ilmoittaa maahantuonnin arvonlisävero uuden menettelyn mukaisesti ensimmäistä kertaa Verohallintoon tammikuun ALV-ilmoituksella, jonka määräpäivä on 12.3.

Autamme mielellämme asiakkaitamme maahantuontiin ja arvonlisäverotukseen liittyvissä asioissa.