Artikkeli:

Teknologian avulla saadaan lisää luottamusta taloudelliseen tietoon

24 huhtikuuta 2018

Tilintarkastaja voi tarjota asiakkaalleen yhä kokonaisvaltaisempaa palvelua, kun digitaalisen teknologian avulla aineistot voidaan käydä läpi nopeammin, tehokkaammin ja kattavammin.

Tilintarkastusrobotiikan ja analyysityökalujen avulla saadaan lisää luottamusta taloudelliseen tietoon, sillä niiden avulla pystytään käsittelemään suuria tietomassoja ja tarjoamaan pistokokeiden sijaan jopa 100 %:n otoksia. Näin saadaan syvällisempää tietoa kuin perinteisen tilintarkastustyön kautta.

”Dataa on saatavilla paljon ja sen käsittely voidaan automatisoida, mutta tilintarkastaja ratkaisee kuitenkin aina, mitä data kertoo. Selvää on myös, että älykkäinkään robotti ei korvaa asiakkaan ja tilintarkastajan vuoropuhelua", BDO:n tilintarkastuksen liiketoimintajohtaja, JHT, HT Minna Ainasvuori muistuttaa.

Teknologian hyödyntäminen on tärkeää, mutta kaiken taustalla on kuitenkin vahvan ja vuorovaikutteisen luottamussuhteen rakentaminen tilintarkastajan ja asiakkaan välille.

”Haluamme ymmärtää asiakkaan liiketoimintaa syvällisesti, jolloin voimme tarjota heille parhaita mahdollisia ratkaisuja, kuten tilintarkastuksen robotiikkaa. Tässä tarvitaan paitsi osaavaa ja taitavaa tarkastajaa, myös sparrausta ja vuoropuhelua asiakkaan kanssa”, BDO:n Helsingin aluejohtaja, KHT Taneli Mustonen kertoo.

BDO lähestyykin tilintarkastusta lähtökohtaisesti asiakkaan riskien ymmärtämisen kautta, toki kuitenkin tilintarkastuksen määräykset huomioiden. ”Aluksi kartoitamme asiakkaan prosessit, tunnistamme riskit ja fokusoimme työn merkittäviin riskeihin ja niitä vastaaviin kontrolleihin. Tämän jälkeen analytiikan ja robotiikan hyödyntäminen tehostaa työtä – tarkastamme asioita, joissa piilee aitoja riskejä emmekä keskity epäolennaisuuksiin”, Taneli Mustonen kuvailee.

”Näin asiakkaan johto, hallitus tai tarkastusvaliokunta voivat perustaa näkemyksensä tietoon, mikä lisää myös sidosryhmien luottamusta tilinpäätökseen”, Ainasvuori ja Mustonen summaavat.

 

Teksti on julkaistu Innovaatiot 2018 -julkaisussa.