• Trumpin hallinto julkaisi suuntaviivat verouudistukselle – Amerikka ensin!
Blogi:

Trumpin hallinto julkaisi suuntaviivat verouudistukselle – Amerikka ensin!

05 lokakuuta 2017

Marja Hokkanen |
Jemmi Rantanen , Tax Manager |

Keskiviikkona 27.9. julkaistiin Trumpin hallinnon suuntaviivat Yhdysvaltojen verouudistukselle republikaanipuolueen kongressijohtajien ja Valkoisen talon toimesta. Suuntaviivoissa ehdotetaan useita muutoksia olemassa olevaan verolainsäädäntöön. Ehdotukset koskevat luonnollisia henkilöitä, yrityksiä sekä kansainvälistä verotusta. Johtoajatuksena suuntaviivoissa on Trumpin jo vaalikampanjassaan käyttämä iskulause America first – Amerikka ensin. Suuntaviivoja käytetään verolainsäädäntöä uudistavissa komiteoissa pohjana lakeja säädettäessä. Merkityksellisiä lainsäädäntöuudistukset ovat lopulta voimaan tullessaan muun muassa suomalaisille yrityksille, joilla on toimintaa ja työntekijöitä Yhdysvalloissa.

Presidentti Trumpin suunnittelemassa verouudistuksessa on neljä periaatetta:

 • verolainsäädännöstä tehdään yksinkertainen, reilu ja helposti ymmärrettävä
 • amerikkalaisille palkkatyöläisille annetaan ”palkankorotus” verotuksessa siten, että palkasta jää enemmän käteen
 • Amerikasta tehdään vetonaula työpaikoille koko maailmassa tasoittaen pelikenttää yrityksille ja työntekijöille
 • kotiutetaan biljoonia dollareita takaisin ulkomailta

Periaatteita toteutetaan mm. seuraavien uudistusten avulla:

 • verohuojennus keskiluokkaisille perheille
 • verohuojennus yrityksille, erityisesti pienille yrityksille
 • ulkomailla säilytettävien pääoman ja liikevaihdon kannustimien lopettaminen
 • veropohjan laajentaminen

Henkilöverotuksen uudistuksia:

Keskiluokan vahvistamiseksi ja sen varmistamiseksi, että keskiluokka voi säilyttää enemmän ansaitsemastaan palkasta, verotuskynnystä nostetaan noin kaksinkertaiseksi. Yksittäisen luonnollisen henkilön ei suuntaviivojen mukaan tarvitsisi maksaa veroja alla 12 000 dollarin tuloista, yhdessä veroilmoituksen antavan pariskunnan taas ei tarvitsisi maksaa veroja alle 24 000 dollarin tuloista. Yksittäisiä vähennyksiä poistetaan verojärjestelmän yksinkertaistamiseksi, jättäen kuitenkin jäljelle asuntolainan korkovähennys ja hyväntekeväisyyteen annettuihin varoihin perustuva vähennys. Lapsihyvitystä korotetaan.

Progressiivisen veroasteikon portaita vähennetään. Tällä hetkellä portaita eli veroluokkia on seitsemän, mutta suuntaviivojen mukaan portaita olisi ainoastaan kolme. Näitten verokannat olisivat 12, 25 ja 35 %. Lisäksi kaikkein suurituloisimmille olisi mahdollisesti tulossa vielä lisäporras asteikkoon mainitun 35 %:n yläpuolelle.

Perintövero ja sukupolven yli siirrettävistä varoista kannettava vero poistetaan.

Yritysverotukseen esitetään seuraavia uudistuksia:

 • pienten yritysten ja perheyritysten verokanta olisi maksimissaan 25 %; samalla estetään henkilökohtaisen tulon uudelleen karakterisointi yritystuloksi
 • yhteisöverokanta lasketaan 20 %:iin, kun tällä hetkellä marginaaliverokanta on suurimmassa tuloluokassa 35 %
 • suora poistokelpoisuus uusiin investointeihin rakennuksia lukuun ottamatta
 • korkovähennysoikeuden rajoittaminen
 • useita vähennyksiä poistetaan verojärjestelmän yksinkertaistamiseksi yhteisöverokannan samanaikaisesti laskiessa, mutta R&D-kulujen lisävähennys sekä pienituloisille tarkoitettujen asuntojen rakentamiseen liittyvät kannustimet säilytetään
 • tietyille toimialoille räätälöityjä verosäännöksiä modernisoidaan, jotta veron välttäminen voidaan estää

Kansainvälisen verotuksen uudistuksia:

 • kannustin pitää ulkomaiset tuotot ulkomailla poistetaan tarjoamalla verovapautus Yhdysvaltoihin kotiutetuista tuotoista
 • ulkomaiset tulot, jotka ovat vaikeasti realisoitavassa muodossa, verotetaan alemmalla verokannalla kuin ulkomaiset tulot, jotka ovat käteisvaroina
 • tuottojen kanavointi veroparatiiseihin pyritään estämään muun muassa verottamalla yhdysvaltalaisia yhtiöitä globaalilta laskentapohjalta ulkomaisen tulon kohdalla

On mielenkiintoista nähdä, miten Trumpin hallinnon esittämät verotuksen suuntaviivat tulevat näkymään verolainsäädännön uudistamisessa USA:ssa. Odotukset ovat suuret, sillä verolainsäädäntöä ei USA:ssa ole juurikaan viime vuosina muutettu. Mikäli lainsäädäntöuudistuksista päästään yhteisymmärrykseen demokraattien kanssa, muutokset ovat merkittäviä sekä yhdysvaltalaisille että Yhdysvalloissa toimiville ulkomaalaisille yrityksille. Jo kuluvalla viikolla suuntaviivoja on kritisoitu mm. siitä, että aiottu yhteisöveron alennus olisi liian suuri, ja että se koituisi vain marginaalisesti yritysten työntekijöiden hyödyksi.  

Veroasiantuntijamme seuraavat uudistusta ja antavat mielellään lisätietoa aiheeseen liittyen. Pidämme asiakkaamme ajan tasalla erityisesti siltä kannalta, miten uudistukset vaikuttavat kansainväliseen yritystoimintaan.

Katso alkuperäinen, englanninkielinen Trumpin hallinnon julkaisema raportti täältä.