Artikkeli:

Tulolähdejako muuttuu 2020. Mitä se tarkoittaa, ja oletko valmistautunut?

11 tammikuuta 2019

Hallitus esittää, että yhteisön kaikki tulot kuuluisivat jatkossa soveltuvin osin elinkeinotoiminnan tulolähteeseen (He 257/2018). Muutos koskisi muun muassa osakeyhtiöitä ja osuuskuntia. Tulolähdejako ei kuitenkaan muuttuisi asunto-osakeyhtiöiden, keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden ja esimerkiksi yleishyödyllisten yhteisöjen verotuksessa.

Jatkossa yhteisö voisi muun muassa vähentää kaikki tulonhankkimismenot ja vähennyskelpoiset korkomenot elinkeinotulolähteen tuloista. Esitys pitää sisällään myös uuden määritelmän ja omaisuuslajin liittyen elinkeinotulolähteeseen. Kiinteistönvuokraus kuuluisi myös jatkossa elinkeinotulonlähteeseen. Konserniavustuslakiin tulisi myös muutoksia yllä mainituista asioista johtuen, ja konserniavustuksen antajien ja saajien piiri laajenisi huomattavasti.  Muutoksia olisi tarkoitus soveltaa ensimmäisen kerran verovuonna 2020.

Ota yhteyttä meihin, niin käydään yhdessä läpi yllä mainitut muutokset ja sen soveltuvuus ja vaikutukset omaan liiketoimintaanne! Autamme mielellämme asiaan liittyvissä kysymyksissä!