Blogi:

Työnantajan kustantaman koulutuksen verovapaus laajeni

12 tammikuuta 2018

Marja Hokkanen |

Työntekijöiden koulutuksen verovapauteen liittyvät tulkinnalliset kysymykset ovat toivottavasti historiaa. Aiemmin verovapaus on perustunut ainoastaan oikeus- ja verotuskäytäntöön. Asiasta ei ole ollut olemassa nimenomaista säännöstä. Tulkinnanvaraisuutta on liittynyt erityisesti tilanteisiin, joissa työntekijää koulutetaan uusiin tehtäviin ja koulutus johtaa tutkinnon suorittamiseen.

Vuoden 2018 alusta tuloverolakiin (TVL) tuli kokonaan uusi säännös, TVL 69 b §, joka koskee työnantajan tarjoaman koulutuksen verovapautta työntekijän verotuksessa. Uusi säännös selkeyttää ja laajentaa työnantajan kustantaman koulutuksen verovapautta työntekijän verotuksessa.

Koulutuskustannusten osalta työntekijälle keskeinen kysymys on, saako tämä veronalaisen edun, kun työnantaja maksaa työntekijän koulutuksesta johtuvia kustannuksia. Asialla on merkitystä myös ennakkoperinnässä, sillä palkkaan rinnastettava etuus on ennakonpidätyksen alaista palkkaa, josta on lisäksi suoritettava työnantajan sosiaaliturvamaksu.

Karkeana nyrkkisääntönä aiemman verotuskäytännön perusteella on ollut, että tutkintoon johtavan peruskoulutuksen kustannuksia ei ole voinut pääsääntöisesti kustantaa työnantajan toimesta verovapaasti, ellei kyse ole ollut työntekijän jo hoitaman tehtävän muodollisten pätevyysvaatimusten kiristymisestä.

Uudessa säännöksessä kustannusten korvausten verovapauden edellytyksenä on, että koulutus tukee työntekijän nykyisiä tai tulevia tehtäviä saman työnantajan tai samaa konserniin kuuluvan työnantajan palveluksessa. Työnantajan intressi ratkaisee, ei esimerkiksi työntekijän aiempi koulutus tai työkokemus tai vaikkapa työtehtävien vaihtuminen saman työnantajan tai työnantajakonsernin sisällä. Toisaalta nykyisiin tai tuleviin työtehtäviin liittymättömän koulutuksen kustannuksia ei voi korvata edelleenkään verovapaasti, vaan kyse on näiden kulujen kohdalla palkaksi katsottavasta etuudesta.

Verovapauden edellytyksenä on lisäksi se, että työnantaja maksaa koulutuksen kustannukset koulutuksen järjestäjälle suoraan. Vaihtoehtoisesti työnantaja voi korvata työntekijälle työntekijän itse maksaman koulutuksen kustannukset verovapaasti, jos korvaaminen tapahtuu laskua ja maksutositetta vastaan. Jos työnantaja maksaa työntekijälle rahasumman ilman tositetta koulutusta varten, suoritus on työntekijälle palkkaa.

Asiantuntijamme neuvovat mielellään koulutuskustannuksiin liittyvissä kysymyksissänne.