This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
Artikkeli:

Valtion virastojen ja laitosten sisäinen valvonta – mitä se pitääkään sisällään?

29 tammikuuta 2018

Helge Vuoti , Partner, sisäinen tarkastus ja riskienhallinta |

Vuoden alussa valtion virastoissa ja laitoksissa on jälkeen ajankohtaista palauttaa mieleen, mitä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osalta on menneen vuoden aikana tehty ja mitä asioita otetaan esille sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausumassa.

Sisäisestä valvonnasta huolehtiminen on viraston johdon vastuulla (asetus valtion talousarviosta 1243/1992; 69 §).  Johdon on huolehdittava siitä, että virastossa toteutetaan sekä sen talouden ja toiminnan laajuuteen ja sisältöön että niihin liittyviin riskeihin nähden asianmukaiset menettelyt (sisäinen valvonta), joiden avulla varmistetaan seuraavat asiat:

  1. viraston talouden ja toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus
  2. viraston hallinnassa olevien varojen ja omaisuuden turvaaminen
  3. viraston johtamisen ja ulkoisen ohjauksen edellyttämät oikeat ja riittävät tiedot viraston taloudesta ja toiminnasta; ja
  4. viraston johtamisen ja ulkoisen ohjauksen edellyttämät oikeat ja riittävät tiedot viraston taloudesta ja toiminnasta.

Kirjanpitoyksikön tilinpäätökseen kuuluvan toimintakertomuksen tulee sisältää arviointi sisäisen valvonnan ja siihen sisältyvän riskienhallinnan asianmukaisuudesta ja riittävyydestä, sekä arvioinnin perusteella laadittu lausuma sisäisen valvonnan tilasta ja olennaisimmista kehittämistarpeista eli sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma.

Valtioneuvoston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan neuvottelukunta laati vuonna 2005 suosituksen valtion virastoille ja laitoksille sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan lähestymistavoista sekä toimivuuden arvioinnista. Lisäksi neuvottelukunta on valmistellut valtionhallinnon riskienhallintapolitiikkamallin sekä koonnut aineistoa virastojen riskienhallinnan kehittämisestä varten. Neuvottelukunnan sisäisen tarkastuksen jaosto on laatinut arviointikehikosta suppean mallin. Se sopii esimerkiksi pienille virastoille tai virastoille, jotka haluavat aloittaa sisäisen valvonnan minimivaatimusten täyttämisellä. Arviointikehikko tulee aina sopeuttaa viraston tarpeita vastaavaksi.

Sisäisen valvonnan arviointikehikkoa on tarkoitus uudistaa vuonna 2018. Luonnos on VM:n kotisivuilla.

LUE MYÖS: Sisäisen valvonnan arviointikehikko – miten sitä käytetään?