Blogi:

Kuntien uudistumisessa tarvitaan arviointia ja tuloksellisuuden määrätietoista johtamista – Auditio-konferenssi kokoaa tarkastuslautakunnat Tukholman risteilylle

16 marraskuuta 2017

Jari Salomaa , Kehitysjohtaja |

Kuntien kannalta vuosi 2017 on ollut mielenkiintoinen. Vuoden aikana on eletty kuntavaalit ja useissa kunnissa on tässä ”risteyskohdassa” tarkistettu niin luottamushenkilö- kuin palvelurakenteitakin. Kunnat ovat määrittäneet vuoden aikana kuntastrategioita, jotka ohjaavat niin kuntien omaa kehitystä kuin suhtautumista kunnan toimintaympäristön muutostekijöihin. Uudet päättäjät ovat saaneet oman puumerkkinsä lähivuosien tiekarttaan.

Kunnat ovat edelleen odottavassa tilassa maakuntauudistuksen suhteen. Kaikissa 18 maakunnassa on uudistuksen suunnittelutyö alkanut muutosjohtajien ja projektipäälliköiden toimesta. Työ on edennyt kuntien johtoa ja asiantuntijoita osallistavana. Myös useita maakuntien yhteisiä tukipalveluratkaisuja on mietitty ja osin perustettukin. Vaikka maakunnat ovat erilaisissa kypsyysvaiheissa uudistuksen suhteen, voidaan havaita, että uudistuksen iso kuva alkaa kirkastumaan laajallekin yleisölle.

Kuntien uudistuessa tarvitaan tiedon, kokemusten ja näkemysten koontia ja tulkintaa. Vain näin voidaan varmistaa, että uudistuminen tapahtuu arvioituun ja analysoituun tietoon perustuen ja että kootulla tiedolla voidaan johtaa kuntaa. Kuntien toimintakyvyn varmistaminen reformien keskellä on yhteinen tehtävä meille kaikille: poliittisille päättäjille, kuntajohdolle, kunnan henkilöstölle ja kuntien laajalle ja monipuoliselle sidosryhmäverkostolle.

Kuntien tarkastuslautakuntien työpöydällä on keskeinen tieto kunnan ja sen konsernin toiminnasta ja sen tuloksellisuudesta. Siksi on tärkeää, että tarkastustyön yhteydessä syntyvä tietoaineisto ja osaamispääoma ovat kunnan maksimaalisessa käytössä. Selvää toki on, että tarkastuslautakuntien on myös itse kyettävä luomaan vahva asiantuntijarooli. Tietoa, menetelmiä ja rohkeutta tulkita muutosta tarvitaan alkaneen valtuustokauden aikana todella paljon.

Auditio-konferenssi toteutetaan yleisön pyynnöstä tällä kertaa Tukholmassa. Tule mukaan koko tarkastuslautakunnan ja kunnan asiantuntijoiden kanssa keskustelemaan ajankohtaisista teemoista ja viihtymään yhdessä. Tervetuloa yhteiselle matkalle!

Lisätiedot ja tiedustelut: Jari Salomaa, jari.salomaa@bdo.fi, 050 462 6900