This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
Artikkeli:

Osakesäästötili lykkää osakesijoitusten juoksevien tulojen ja sijoituksen arvonnousun verottamista

28 helmikuuta 2019

Jemmi Rantanen , Tax Manager |

Luonnollisten henkilöiden julkisen kaupankäynnin kohteena olevien sijoitusten verotukseen on luvassa merkittävä muutos, kun osakkeisiin sijoitettavat varat voidaan vuoden 2020 alusta sijoittaa osakesäästötilille eli sijoitussäästötilille. Tällä hetkellä osakesijoituksiin sijoittanutta verotetaan juoksevasta tuotosta, esimerkiksi osinkotuotosta vuosittain ja arvonnoususta kohteen luovutuksen yhteydessä.

Hallitus antoi joulukuussa 2018 esityksen osakesäästötilistä (HE 279/2018 vp). Asiakokonaisuuteen liittyen annettiin joulukuussa myös mm. osakesäästötilin tuloverotusta koskeva esitys HE 275/2018 vp. Osakesäästötilin verolainsäädäntöön aiheuttamat muutokset tulevat voimaan esityksen mukaisesti maaliskuun alussa 2019. Kaikki kokonaisuuteen liittyvät lait on tarkoitus hyväksyä eduskunnassa kevään 2019 istuntokaudella. Osakesäästötilille varoja voidaan ottaa vastaan esityksen mukaisesti 1.1.2020 alkaen.

Osakesäästötilille voisi siirtää rahavaroja kuka tahansa luonnollinen henkilö, myös alaikäinen. Kullakin henkilöllä voisi kerrallaan olla yksi sijoitussäästötili, jonne rahavaroja voisi siirtää korkeintaan 50 000 euroa. Osakesäästötilille voi siirtää ainoastaan rahaa, ei osakkeita. Tilejä tarjoaisivat pankit ja sijoituspalveluyritykset, joilla olisi myös raportointivelvollisuus verohallinnolle. Tällöin verohallinto saa verotusta varten tarvitsemansa tiedot. Yritykset ja yhteisöt eivät voisi avata osakesäästötilejä.

Osakesäästötilissä on kyse välillisestä sijoittamisesta, jossa sijoittamisen tuotto lykkääntyy verotettavaksi vasta sijoituksen päättyessä. Tuotot tulisivat pääomatulona verotettavaksi silloin, kun osakesäästötililtä nostetaan rahaa. Veroa ei menisi silloin, kun tilillä käydään arvopaperikauppaa ja kaupankäynnistä syntyy myyntivoittoja. Myöskään osakesäästötilin osakkeiden perusteella maksettuja osinkoja ei verotettaisi osinkojen maksuhetkellä, vaan tuottojen verotushetki määräytyisi sen mukaan, kun tililtä nostetaan varoja.

Verotuksen lykkääntyminen synnyttää sijoittajalle rahanarvoisen edun, jonka suuruuteen vaikuttavat esimerkiksi sijoitetun pääoman määrä, arvonnousu sekä säästämisaika. Toisaalta osinkojen kohdalla verotuotto tulisi kokonaan verotettavaksi, kun tällä hetkellä suoran osakesijoituksen perusteella maksettavista osingoista 85 % on verotettavaa tuloa. Käytännössä osinkotulojen kohdalla verotus näin kiristyisi nykyisestä.

Uudistuksen on arvioitu lisäävän yksityishenkilöiden sijoittamista julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin osakkeisiin. Näyttää siltä, että osakesäästötili osaltaan myös yksinkertaistaisi osakesijoitusten tuottojen verotusta. Jäämme seuraamaan mielenkiinnolla uudistuksen vaikutuksia.

Asiantuntijamme auttavat mielellään asiakkaitamme sijoituksia koskevissa verokysymyksissä.