• Suomen ja Espanjan välisen uuden, OECD:n malliverosopimuksen mukaisen tuloverosopimuksen soveltaminen alkaa 2019 alusta – muutoksia erityisesti eläkkeen verottamiseen Ota yhteyttä asiantuntijoihimme
Blogi:

Suomen ja Espanjan välisen uuden, OECD:n malliverosopimuksen mukaisen tuloverosopimuksen soveltaminen alkaa 2019 alusta – muutoksia erityisesti eläkkeen verottamiseen

04 kesäkuuta 2018

Jemmi Rantanen , Tax Manager |

Tällä hetkellä voimassa oleva Suomen ja Espanjan välinen sopimus tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämiseksi eli tuttavallisemmin Suomen ja Espanjan välinen verosopimus on vuodelta 1968. On selvää, että maailma on muuttunut paljon sitten sopimuksen tultua voimaan. Esimerkiksi näitten voimassaolovuosien varrella Espanjaan on muuttanut tuhansia suomalaisia, varsinkin eläkeläisiä.

Valtiovarainministeriö tiedotti 17.5., että Espanja on hyväksynyt maiden välisen verosopimuksen 30.4. Uusi, vuoden 2019 alusta voimaan tuleva verosopimus tuo muutoksia verrattuna aiempaan oikeustilaan. Radikaalimmin muuttuu nimenomaan eläkkeiden verotus.    

Vanha sopimus rajoittaa merkittävästi Suomen verotusoikeutta sekä yleisesti että rajoitetusti verovelvollisille Suomesta maksettaviin eläkkeisiin, vaikka sisäisen lainsäädännön mukaan Suomella on oikeus verottaa täällä maksettuja eläkkeitä. Käytännössä Suomella ei pääsääntöisesti ole ollut verotusoikeutta muihin eläkkeisiin kuin julkisoikeudelliselle yhteisölle suoritettuun palvelukseen perustuvaan eläkkeeseen. Uuden sopimuksen tullessa voimaan Suomessa voidaan verottaa lähes kaikki Espanjassa asuvalle henkilölle maksettavat eläkkeet.

Vuoden 2019 alusta, uuden verosopimuksen voimaan tulosta alkaen eläkkeiden kaksinkertainen verotus poistetaan niin kutsutulla käänteisellä hyvityksellä; Espanjalla henkilön asuinvaltiona verottaa Suomesta maksettavaa eläkettä, mutta tulosta Suomessa määrättävästä verosta vähennetään Espanjaan maksettu vero. Käänteinen hyvitys koskee kaikkia muita eläkkeitä paitsi julkisesta palveluksesta ansaittua eläkettä. Viimeksi mainitun kaksinkertainen verotus poistetaan asuinvaltiossa.

Muutos aiempaan on sen verran merkittävä, että sopimuksessa onkin kolmen vuoden siirtymäsäännös Suomesta maksettavaan yksityiseen palvelukseen perustuvaa eläkettä koskien eräin rajoituksin.

Eläketulon lisäksi uuden sopimuksen myötä muutoksia on luvassa Suomessa sijaitsevan osakehuoneiston vuokrauksesta ja myynnistä saatavan tulon verotukseen.

Asiantuntijamme auttavat mielellään asiakkaitamme verosopimuksia koskevissa kysymyksissä.