Artikkeli:

Case Ylivieska: Aktiivinen tarkastuslautakunta arvioi kunnan toiminnan tuloksellisuutta kokonaisvaltaisesti

18 toukokuuta 2017

Heini Ruski |

Uudet tarkastuslautakunnat aloittavat toimintansa kesäkuun alussa. Toimintakauden alussa on hyvä käydä keskustelua lautakunnan roolista: mitä kuntalain tarkastuslautakunnalle tarkoittamat tehtävät merkitsevät käytännössä, ja kuinka kokonaisvaltaisesti toiminnan tuloksellisuutta arvioidaan.

Ylivieskan kaupungin tarkastuslautakunta toteuttaa kuntalain tarkoittamaa arviointitehtäväänsä poikkeuksellisen aktiivisella otteella. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Auli Mustikkamaa on tyytyväinen tarkastuslautakunnan työhön:

- Kaupungin tarkastuslautakunta vaihtui viime valtuustokaudelle kokonaan yhtä jäsentä lukuun ottamatta. Siksi kaikki piti opetella alusta asti, ja opittavaa on riittänyt koko valtuustokaudeksi. Oppimisen kannalta säännöllisillä koulutuksilla on ollut suuri merkitys, jotta olemme saaneet haltuumme kokonaisnäkemyksen kaupungin ja koko konsernin tavoitteista ja toiminnasta, Mustikkamaa sanoo.

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tulisi ensisijaisesti arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet. Tämän lisäksi tarkastuslautakunnalla on kuitenkin myös oikeus arvioida kunnan toiminnan, toimintatapojen ja palvelujen järjestämisen tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Mustikkamaan mukaan lautakunta on ottanut aktiivisen roolinsa tietoisesti:

- Olemme pohtineet aktiivisesti omaa rooliamme ja tehtäväämme. Meillä on ollut alusta lähtien yhteinen ajatus ja tavoite siitä, että valtuusto hyödyntäisi lautakunnan arvioita enemmän ja voisivat pitää arvioita yhtenä pohjana päätöksenteossaan. Lautakunnan sisäinen ilmapiiri on sallinut kehittämismyönteisen keskustelun. Toki meidän porukka on tullut erittäin hyvin toimeen. Keskinäisen luottamuksen ja yhteishengen vuoksi kokouksissa pitää olla myös naurua - liika jäykkyys estää innostuksen ja kehittämisen.

Toiminnan tuloksellisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden arvioimiseksi Ylivieskan kaupungin tarkastuslautakunta päätti toteuttaa arviointikertomuksessa esiin nostettujen havaintojensa tueksi myös ulkopuolisen kyselytutkimuksen, jonka tavoitteena oli saada tietoa siitä, miten kaupungin henkilöstö kokee kaupunkistrategian, ja miten se ohjaa henkilöstön suorituksia. Lisäksi tarkoituksena oli saada tietoa työhyvinvoinnista ja työyhteisön toiminnasta. Kolmantena teemana kartoitettiin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa osana kaupungin johtamista. Kyselyyn vastasi yli 300 vastaajaa, mikä on noin puolet kyselyn kohderyhmästä.

BDO:n toteuttaman kyselyn tulokset antoivat vahvistusta useille tarkastuslautakunnan tekemille havainnoille. Tulosten esittelytilaisuudessa käytiin aktiivista ja kehittämismyönteistä keskustelua tarkastuslautakunnan jäsenten ja viranhaltijoiden kesken. Toiminnan kehittäminen avoimesti, osallistumista hyödyntäen mahdollistaa tarpeellisten muutoksen toteutumisen ja juurtumisen organisaation arkeen. Säännöllisesti toteutettuna vastaava kysely tarjoaa myös erinomaisia mittareita esimerkiksi työhyvinvoinnin tai strategian jalkautumisen seurantaan.

Uusi valtuustokausi tarjoaa mahdollisuuden jatkaa hyvää työtä Ylivieskassa. Uuden tarkastuslautakunnan tavoitteena on omaksua entistä paremmin konserniajattelu, yhteisen hyvän ja kuntalaisten edun näkökulma.

- Onnistuneen tarkastuslautakuntatyön yhteydessä on syytä korostaa juuri jatkuvan oppimisen ja säännöllisten koulutusten merkitystä, Auli Mustikkamaa toteaa uuden puheenjohtajakauden kynnyksellä.

Onko oman kuntasi tarkastuslautakunta valmis ottamaan vastaan uuden toimintakauden haasteet? Ota yhteyttä ja kysy lisää neuvonanto- ja koulutuspalveluistamme tarkastuslautakunnille ympäri Suomen!

 

Lue myös blogi: Tarkastuslautakunnan rooli ja moninaiset tehtävä