Blogi:

Miksi kuntien uusien luottamushenkilöiden perehdyttämisessä on onnistuttava?

18 toukokuuta 2017

Kuntavaalien jälkeen kunnissa käydään neuvotteluja siitä, miten vaalitulos näkyy toimielinten puheenjohtajavalinnoissa ja miten erilaiset ryhmät tekevät yhteistyötä kunnan parhaaksi. Neuvottelujen keskellä on käynnissä toki myös suunnittelutyö siitä, miten uudet luottamushenkilöt perehdytetään ja koulutetaan tehtäviinsä.

Uusi valtuustokausi edellyttää vahvaa osaamista myös päättäjiltä

Uusi valtuustokausi tulee olemaan poikkeuksellisen mielenkiintoinen ja vaativa. Maakunta- ja sote-ratkaisu vaikuttaa toteutuessaan jokaisen kunnan voimavaroihin ja liikkumavaraan. Kunnat laativat vuoden 2017 ja alkuvuoden 2018 aikana kuntastrategiat, joiden toimeenpanoa johdetaan elinvoima-, hyvinvointi- ja uudistusohjelmin sekä vuotuisin talousarvioin. Olennaista on havaita, että maakuntauudistus muuttaa kuntien tehtäviä sekä roolia − siksi kuntastrategian tulisi ottaa kantaa siihen, miten kunta näkee itsensä 2020-luvulla.

Yhdistelmä luovuutta, realiteettien ymmärtämistä ja vuorovaikutustaitoja

Uudet luottamushenkilöt tarvitsevat tietoa ja näkemystä sekä kunnan tulevaisuuden rakennusosista, että toiminnan oikeudellisista ja taloudellisista perusteista. Poliittinen johtaminen kuntastrategian suunnassa on taitolaji, jossa yhdistyy luovuus, realiteettien ymmärtäminen ja kyky toimia vuorovaikutuksessa hyvin erilaisten sidosryhmien kanssa. Osin näitä samoja ominaisuuksia vaaditaan myös kunnan viranhaltijajohdolta.

Mistä liikkeelle koulutusprosessin starttaamiseksi

Tiedätkö, mistä lähteä liikkeelle koulutustarpeiden ja –suunnitelman kartoittamisessa? Olemme koonneet koulutusteemamme selkeäksi ja ymmärrettäväksi esitteeksi, johon kunta-, hallinto- ja talousjohdon on helppo tarttua. Autamme kuntaorganisaatioita sekä räätälöityjen tilauskoulutusten että seminaarien suunnittelussa ja toteutuksessa.

Kuulostaako tilauskoulutus hintavalta ja vaivalloiselta prosessilta? Ensiolettamuksesta poiketen tilauskoulutus on tehokas ja joustava, mutta myös kokonaiskustannuksiltaan edullinen tapa saada saman katon alle kaikki organisaationne avainhenkilöt. Suunnitellaan yhdessä tehokas koulutuskokonaisuus syksylle 2017!

Lataa Kohti uutta valtuustokautta: BDO:n Tilauskoulutukset syksyllä 2017 –esite tästä (pdf)

Lisää aiheesta: Koulutus ja valmennus > Kuntasektorin tilauskoulutukset 2017

Lisätiedot ja tiedustelut: Jari Salomaa, Kehitysjohtaja, p. 050 4626 900