Artikkeli:

Digitaalinen muutos – mihin yrityksen tulisi keskittyä ja miten muutos vaikuttaa liiketoimintaan?

18 kesäkuuta 2019

Digitaalinen muutos organisaatioissa tarkoittaa digitaalisen teknologiankäytön optimointia ja joissain tapauksissa digitaalisten palveluiden laajentamista alueille, joissa sitä ei ole vielä aiemmin hyödynnetty. Käynnissä oleva muutos ei koske vain isoja ja kansainvälisiä yrityksiä, vaan on tärkeää myös pienemmille firmoille ja julkisen sektorin toimijoille.

BDO 360° - Framework for Digital Transformation -julkaisu esittelee yleiskatsauksen siitä, mitä digitaalisella muutoksella tarkoitetaan, miten se kannattaa kohdata ja miten hallita sen mukanaan tuomia riskejä.

Viisi yleisintä kompastuskiveä digitaalisen muutoksen hallinnassa:

 1. Resurssipula
  Suurin digitaalisen muutoksen hidaste on riittämätön budjetti ja resurssit.
 2. Vision puute
  Vaikka organisaatiolla olisikin riittävästi muutokseen tarvittavia resursseja, sen johto ei välttämättä tiedä, mistä aloittaa. Jokainen organisaatio tarvitsee oman digitaalisen strategian.
 3. Huoli turvallisuudesta
  Muutokset tuovat mukanaan epävarmuutta ja riskejä. Moni organisaatio viivästyttää digitaalisten muutosten tekoa, koska kokevat mahdolliset datavuodot, tietoturvarikkeet ja kyberhyökkäykset liian isoiksi uhiksi.
 4. Johtotason epävarmuus tarpeellisuudesta
  Johtajien tulisi ottaa vastuu digitaaliseen muutokseen liittyvästä päätöksenteosta ja viedä muutosta aktiivisesti eteenpäin.
 5. Kehittymätön digitaalinen kulttuuri
  Jotkut organisaatiot ovat melko vähän tekemisissä digitalisaation kanssa, joka jarruttaa muutosta. 

Mistä digitaalinen muutos kannattaa aloittaa?  

Digitaalisen muutoksen ensimmäinen askel on suunnitella digitaalisen toiminnan strategia, joka on sidoksissa organisaation toimintaan ja sen vaikutuksiin. Monet yritykset pyrkivät muuttamaan digitalisaation käytäntöjään vasta silloin, kun huomaavat kilpailijoiden tekevän niin. Jo yhdenkin prosessin digisoinnilla on suora vaikutus muihin prosesseihin, joten muutoksen tulee olla suunnitelmallista ja varmistaa, että siirtyminen järjestelmästä toiseen on tasaista.

Muutos on hyvä aloittaa yhden liiketoiminta-alueen kohdalla. Millä osa-alueella sinun organisaatiollasi on kilpailuetua ja voisiko toimintaanne kehittää sen alueen edelläkävijäksi?

Digitaalinen muutos on vaikuttanut ja muuttanut useita toimialoja luoden uusia yritysmalleja. Organisaatiot ja kuluttajat ovat jatkuvasti internetin äärellä, mikä tuo mukanaan lukemattomia uusia mahdollisuuksia. Automatisoiduista prosesseista on helppoa saada dataa analysoitavaksi. Suuresta tietomäärästä voidaan ennustaa kuluttajien käytöstä ja arvioida markkinoiden tulevia tapahtumia.  

Luonnollisesti uusi teknologia tuo mukanaan myös riskejä ja velvollisuuksia. Digitaalinen muutos on kuitenkin välttämätöntä liiketoimintaympäristössä selviytymiselle ja organisaation kilpailukyvyn kehittämiselle.

Keskeiset trendit

BDO 360° - Framework for Digital Transformation -julkaisussa nostetaan esiin viisi keskeistä tekijää, joiden tulisi ohjata organisaatiota kohti digitaalista muutosta. Ne ovat asiakkaat, työntekijät, IT, liiketoimintamalli sekä tuotteiden ja palvelujen valikoima. Nämä kaikki tekijät liittyvät tiiviisti toisiinsa: jos yrität muuttaa yhtä niistä, se vaikuttaa automaattisesti muihin neljään.

BDO:n asiantuntijat auttavat organisaatiotasi hyödyntämään digitaalista muutosta, samalla mahdollisia riskejä valvoen. Voimme tukea asiakasta digitaalisen strategian luomisessa, tietoturvan nykytilan kartoituksessa sekä sen jatkuvassa seurannassa ja kehittämisessä

Tutustu englanninkieliseen interaktiiviseen julkaisuun tämän linkin kautta tai kysy lisää paikallisilta asiantuntijoiltamme.