• Paikallisesta insinööritoimistosta rakennettiin miljoonabisnes
Artikkeli:

Paikallisesta insinööritoimistosta rakennettiin miljoonabisnes

13 lokakuuta 2016

Wise Group kasvoi kuudessa vuodessa pienestä paikallisesta insinööritoimistosta kansallisesti merkittäväksi peluriksi. Tänä aikana
-    liikevaihto on kymmenkertaistunut
-    yrityksen arvo on kymmenkertaistunut
-    yritys on kasvanut sekä 22 yrityskaupan kautta että orgaanisella kasvulla.


Wise Group kasvoi suureksi pala kerrallaan

Vuonna 2009 Consilium Corporate Financen (josta keväällä 2016 tuli yrityskaupan myötä BDO Consilium) Senior Partner Pekka Lindholm alkoi kiinnittää huomiota siihen, miten suuret teknisen suunnittelun konsernit, kuten Pöyry, Sweco ja Ramboll, hankkivat pieniä insinööritoimistoja kiihtyvällä vauhdilla.

Hän pohti, olisiko insinööritoimistojen alalla jotakin, missä Consilium voisi luoda lisäarvoa. Pekka pohti ajatusta rakennusalan toimialakonsolidaatiosta yhdessä toimialalla pitkään toimineen Consiliumin neuvonantajan Erkki ”Edi” Kuparin kanssa. Pitkällisten keskustelujen ja ideointipalaverien jälkeen ajatus kirkastui: entäpä jos tekisimmekin asiat toisin päin ‒ mitä, jos rakennamme pienestä ison?

Ideointiporukkaan liittyi lisää Consiliumin asiantuntijoita. Consiliumin toinen Senior Partner Tuomo Alamäki toi mukanaan vahvaa talousohjauksen ja -suunnittelun näkemystä ja asiantuntemusta. Lisäksi Swecon entinen toimitusjohtaja Lauri Hintikka täydensi toimialaosaamista ja Ekan entinen pääjohtaja Eero Rantala toi ryhmään vahvan verkostonsa. Founder-porukka pohti yhdessä strategiaa: mitä he tarkalleen olivat tekemässä ja tavoittelemassa? Strategian kirkastuttua founderit nimesivät hankkeen Wise Group Finlandiksi ja muodostivat uuden yrityksen hallituksen. Uuden yrityksen rahoitus kerättiin sekä pääomasijoittajilta että pankista.  

Yrityksen toiminta alkoi konkretisoitua ensimmäisen yritysoston myötä. Sijoittajaporukka osti kotkalaisen insinööritoimisto Ylimäki & Tinkasen, joka oli omistajavetoinen, vakaa paikallisyritys. Eräs yrityskauppaan liittyvä ehto oli merkittävä tekijä konsolidaation onnistumisen kannalta. Ehtona nimittäin oli, että myyjät sijoittivat 20 % sen myyntihinnasta takaisin yritykseen. Tämä sitoutti yrityksen entiset omistajat varmistamaan toiminnan jatkumista sekä loi kaikille osapuolille yhteisen tavoitteen. Ylimäki & Tinkasen asiantuntevat omistajat Rauli Ylimäki ja Harri Tinkanen tulivat näin tiimiin mukaan.

Yritys oppi konsolidaatio- ja yritysostoprosessin nopeasti. Pian pieniä yrityksiä ostettiin tiiviiseen tahtiin ja yritys laajeni Kaakkois-Suomen ja Helsingin kautta kohti pohjoista. Jokainen ostettu yritys täydensi Wise Groupin toimintaa omalla osaamisellaan, lisäten palettiin esimerkiksi rakennustekniikkaa, korjaussuunnittelua, sähkösuunnittelua ja lvi-osaamista.
Vuonna 2016, alle kuusi vuotta ensimmäisen yrityskaupan jälkeen Wise Group on viiden suurimman yrityksen joukossa rakennuttamisen, rakennesuunnittelun, taloteknisen suunnittelun ja korjausrakentamisen toimialalla.  Yrityksessä on töissä noin 500 insinööriä, ja kuluvan tilikauden liikevaihdon ennuste on yli 40 miljoonaa. Yrityksen kannattavuus on ollut hyvä alusta alkaen, ja sekä sen liikevaihto että yrityksen arvo on noin kymmenkertaistunut.

-    Keskeinen tekijä hyvässä nosteessamme on ollut se, että alusta asti on ollut kirkas ajatus siitä, millainen yritys Wise Groupista halutaan kasvattaa.  Yritysostoilla on haettu monipuolisempaa teknistä osaamista, lisää resursseja tai maantieteellistä kattavuutta, ei taloudellisia pikavoittoja. Lisäksi valittu strategia antaa ostetuille yrityksille toisaalta rohkaisua, toisaalta tilaa kasvattaa toimintaansa ja päästä tavoitteisiin omalla tavallaan. Se, ettemme pakota heitä samaan muottiin on osoittautunut erittäin toimivaksi sekä koko liiketoiminnan että yhteisen yrityskulttuurimme kannalta, Wise Groupin toimitusjohtaja Aki Puska sanoo.

-    Taustajoukkojen, eli Consilium Corporate Financen (nykyään BDO Consiliumin) ja pääomarahoittaja Helmetin tuki on ollut merkittävässä roolissa Wise Groupin kasvutarinassa, Puska jatkaa.  

BDO tukee asiakkaitaan kasvun eri vaiheissa

Yritys- ja rakennejärjestelytiimillämme on laajaa ja monipuolista osaamista. Tarjoamme muun muassa seuraavia palveluja:
-    toimialajärjestelyt ja -konsolidaatiot
-    yritysmyynnit ja -ostot
-    due diligence -tarkastukset
-    pääoma- ja muun rahoituksen hankkiminen
-    First North -listautumiset
-    sukupolvenvaihdokset, omistaja-arvon kehittäminen
-    kansainvälistyminen
-    taloushallinnon neuvonanto.