Julkaisu:

BDO Horizons 1/ 2017

28 helmikuuta 2017

BDO Horizons on neljä kertaa vuodessa julkaistava katsaus, jossa tarkastellaan miten yrityskauppojen määrä ja arvot kehittyvät sekä eri maantieteellisillä alueilla että toimialojen kesken. Vuoden 2017 ensimmäisessä Horizonsissa tarkastellaan sekä viime vuoden viimeistä kvartaalia että vuotta 2016 kokonaisuutena.


Pohjoismaissa solmittiin yrityskauppoja tasaiseen tahtiin vuonna 2016

Yrityskauppojen määrä Pohjoismaissa oli tasainen koko vuoden 2016 ajan sekä transaktioiden määrää että niiden arvoa vertailtaessa. Q4:n aikana yrityskauppojen määrä pysyi samalla tasolla kuin edeltävällä kvartaalilla. Vuoden takaiseen neljänteen kvartaaliin verrattuna yrityskauppojen arvo laski lähes 20 %, mutta määrällisesti niitä toteutui saman verran kuin edellisvuonna.

Valmistavan ja kemianteollisuuden sekä teknologian ja median toimialoilla käytiin kvartaalin vilkkainta kauppaa kolmeen vuoteen. Koko vuoden osalta voidaan havaita, että yrityspalveluiden, vähittäis- ja kuluttajatavarakaupan ja valmistavan ja kemianteollisuuden toimialoilla Q4:lla saavutettiin uudet ennätykset yrityskauppojen määrissä (yrityspalvelujen alalla 42, vähittäis- ja kuluttajatavarakaupan alalla 33, valmistava- ja kemianteollisuuden alalla 92 yrityskauppaa).

Näkymiä tulevaan

Vuoden 2017 aikana talouden ennakoidaan kasvavan samanaikaisesti kaikilla merkittävimmillä talousalueilla kautta maailman. Samanaikainen kasvu on epätavallista, ja sen uskotaan hyödyttävän erityisesti pieniä, avoimia talousalueita kuten Pohjoismaita.

Danske Bankin arvion mukaan BKT:n kasvaa Suomessa 1,3 % ja Norjassa 1,8 % tämän vuoden aikana. Ruotsin BKT:n odotetaan kasvavan noin 2 % vuosina 2017 ja 2018. Tanskan talouskasvun odotetaan jatkuvan nykyiseen tahtiin.

Valmistava- ja kemianteollisuus sekä teknologia- ja media-ala vaikuttavat säilyttävän asemansa kiinnostavimpina toimialoina.

Neljännen kvartaalin aikana tehtyjen pohjoismaisten yrityskauppojen yhteenlaskettu arvo oli 4,7 miljardia €, kun se vuotta aiemmin oli 5,8 miljardia € (laskua 20 %).

Alueen suurimmat yrityskaupat

Q4:n kymmenen suurimman yrityskaupan yhteisarvo oli 2,6 miljardia € (52 % kvartaalin yrityskauppojen kokonaisarvosta). Suurimpien yrityskauppojen arvo vaihteli 382 milj. eurosta ja 186 milj. euroon.  Kymmenestä suurimmasta yrityksestä vain kaksi ostettiin Pohjoismaiden ulkopuolelle, ja molemmissa tapauksissa ruotsalainen yritys myytiin yhdysvaltalaisille ostajille. Kymmenestä suurimmasta oston kohteena olleesta yrityksestä kuusi oli ruotsalaisia ja kolme tanskalaisia.


Maailmanlaajuinen katsaus

Vuonna 2015 yrityskauppojen määrä saavutti ensimmäistä kertaa finanssikriisiä edeltäneen tason. Ennusteiden mukaisesti yrityskauppa-aktiviteetit eivät viime vuonna yltäneet vuoden 2015 tasolle.

Q4:llä nähtiin nousua yrityskauppojen määrässä edelliskvartaaliin verrattuna, mutta vuositasolla yrityskauppojen määrä laski. Laskusta huolimatta vuoden takaiseen tilanteeseen vertailtaessa on hyvä pitää mielessä vuoden 2015 yrityskauppa-aktiviteettien poikkeuksellisen korkea taso.

Suuria eroja havaittavissa talousalueiden välillä

17 maantieteellisen alueen välistä tilannetta vertailtaessa on havaittavissa merkittäviä eroja vuoden 2016 osalta. Vain Kaakkois-Aasiassa ja Pohjoismaissa yrityskauppojen määrä nousi, kun taas muilla alueilla niitä tehtiin edellisvuotta vähemmän.   

Toimialoja tarkasteltaessa yrityskauppatilanne puolestaan oli tasaisempi. Vuoden viimeisellä kvartaalilla nähtiin yrityskauppoja aiempaa vilkkaammin kaikilla muilla paitsi vapaa-ajan palvelujen, pharman, lääke- ja biotekniikan sekä teknologia- ja median toimialoilla. Kaikilla toimialoilla  yrityskauppoja toteutui vähemmän kuin vuonna 2015. Suurinta lasku oli teknologia- ja media-alalla (19,3 %) sekä vapaa-ajan palveluiden alalla (16 %). Eniten yrityskauppoja toteutui valmistavan ja kemianteollisuuden toimialalla (1 986 yrityskauppaa).