Julkaisu:

BDO Horizons 3/2019

17 syyskuuta 2019

BDO Horizons tarkastelee yrityskauppojen määrää, arvoja ja alan trendejä kautta maailman. BDO Horizons tarjoaa arvokasta tietoa siitä, millä alueilla ja toimialoilla investoinnit virtaavat. Julkaisu sisältää kansainvälisten asiantuntijoiden näkemyksiä trendeistä, ennusteita tulevalle vuodelle sekä arvioita eri toimialojen kiinnostavuudesta.

Syksyn julkaisun teemoja ovat mm.

  • Globaali katsaus: ovatko yritysostojen matalat hinnat uusi maailmanlaajuinen paradigma vai alan jännitteistä johtuva lyhytkestoinen muutos?
  • Eritysteemana Länsi-Australia: maan mineraalit houkuttelevat kansainvälisiä sijoittajia
  • Pohjois-Amerikka: epävakaat markkinat heijastuvat yrityskauppoihin
  • Iso-Britannia ja Irlanti: luottamus yritysjärjestelyjen näkymiin säilyy haastavasta kauppaympäristöstä huolimatta
  • Luonnonvarat: makrotaloudelliset tapahtumat vaikuttavat edelleen keskimarkkinoiden yritysjärjestelyihin


Julkaisu on englanninkielinen.