Artikkeli:

BDO Horizons 3 | 2020

06 elokuuta 2020

BDO Horizons on pk-sektorin globaaleihin yritysjärjestelyiden kehityssuuntiin keskittyvä julkaisu, jonka tavoitteena on tarjota asiantuntijoiden havaintoja ja ennustuksia yrityskauppamarkkinoista ja sen kehityksestä. Kvartaaleittain ilmestyvä julkaisu sisältää katsauksen yritysjärjestelytilasta eri maantieteellisellä alueilla.

Vuoden kolmas julkaisu sisältää mm.

  • Globaali katsaus – Koronaviruspandempia vaimentaa yrityskauppoja edelleen, mutta toiminta näyttäisi silti käynnistyvän uudelleen
  • Erikoisraportti – Analyysi talouden elpymisestä
  • Pohjois-Amerikka – Yritysjärjestelytoiminta romahti vuoden toisella vuosineljänneksellä
  • Iso-Britannia ja Irlanti – Kauppatoiminta laski toisen vuosineljänneksen aikana koronaviruksen puhkeamisesta aiheutuneiden epävakaiden markkinaolosuhteiden takia
  • Kuluttajasektori – Valittujen kuluttajasuuntausten kiihtyminen ja vaikutus yritysjärjestelyihin


Julkaisu on englanninkielinen.