Julkaisu:

BDO Horizons 4/2019

13 marraskuuta 2019

BDO Horizons tarkastelee yrityskauppojen määrää, arvoja ja alan trendejä kautta maailman. BDO Horizons tarjoaa arvokasta tietoa siitä, millä alueilla ja toimialoilla investoinnit virtaavat. Julkaisu sisältää kansainvälisten asiantuntijoiden näkemyksiä trendeistä, ennusteita tulevalle vuodelle sekä arvioita eri toimialojen kiinnostavuudesta.

BDO Horizonsin numerossa 4/2019 tarkastellaan mm. seuraavia teemoja:

  • Globaali katsaus: Muodostuuko lyhyen aikavälin matalien volyymien trendistä uusi normaali?
  • Eritysteemana Saksa: syväanalyysi ja sijoitusnäkymät
  • Pohjois-Amerikka: jatkuvat globaalit ja poliittiset epävarmuudet hidastavat yrityskauppoja
  • Iso-Britannia ja Irlanti: Brexit-epävarmuus iskee - yrityskauppojen solmiminen nyt alhaisimmillaan kymmeneen vuoteen
  • Kiina: geopoliittiset jännitteet ja taloudellinen epävarmuus vaikuttavat kaupantekoon
  • Rahoituspalvelut: keskittyminen kestävään rahoitukseen


Julkaisu on englanninkielinen.