This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
Julkaisu:

Mahdollisuuksia muuttajille – globaali katsaus verojärjestelmiin 2018

18 tammikuuta 2019

Maailmanlaajuinen trendi on, että muutokset lainsäädännössä ja sääntelyssä lisäävät liikkuvuutta rajojen yli – yhtenä syynä muuttoliikkeen taustalla on verotus. Ihmisillä on monia syitä muuttaa, kuten ilmasto, koulutus, elämäntyyli ja liiketoiminnan mahdollisuudet ― eri sijainnit vetoavat eri ihmisiin. Verotus on seikka, joka vaikuttaa jokaiseen toiseen valtioon sijoittujaan riippumatta siitä, minne muutto käytännössä suuntautuu.

BDO:n paikalliset veroasiantuntijat kautta maailman ovat koonneet Global Opportunities for Relocation 2018 -raportin. Raportti tarjoaa läpileikkauksen verojärjestelmistä 40 lainkäyttöalueelta. Mukaan on otettu kokemuksemme perusteella suosituimmat sijainnit, jonne muuttoliike tällä hetkellä suuntautuu. Raportti on interaktiivisessa pdf-muodossa, josta löytyy linkityksiä interaktiiviseen karttaan.

Oheisella videolla kansainväliset BDO:n Private Client Services –johtajamme tekevät yleiskatsauksen trendeistä ja kansainväliseen liikkuvuuteen vaikuttavista tekijöistä Amerikan, Aasian ja Tyynenmeren ja Euroopan alueilla, sekä esittelevät tutkimuksen tuloksia.

Maailmassa on useita erilaisia verojärjestelmiä. Tutkimuksessa on eroteltu viisi verojärjestelmätyyppiä: kevyt/ ei-veroa järjestelmä; verojärjestelmä, jossa muualla asuva maksaa veroja komennusmaahan vain niistä ulkomaantuloista, jotka käytetään komennusmaassa (nk. remittance-järjestelmä); uusia asukkaita suosiva järjestelmä; järjestelmä, joka mahdollistaa kiinteän verotuksen (lump sum assessment), ja muut verojärjestelmät.

Useilla valtioilla on monia vetovoimatekijöitä, ja kukin valtioista on otollisin sijoittautumiseen eri olosuhteissa. Varakkaille yksityishenkilöille muodostuu verojalanjälki monesti useammassa kuin yhdessä maassa kaksoiskansalaisuuden, kansainvälisen liiketoiminnan ja/tai perhesyiden takia, milloin veroasioista tulee helposti monimutkaisia. Tällöin asiantuntijan antamasta neuvonannosta on hyötyä.

Voit ladata myös tulostettavan version.