Tutkimus:

BDO 2016 Global Energy Middle Market Monitor

29 kesäkuuta 2016

Keskisuurten öljyn- ja kaasuntuottajien tilanne vakiintumassa – sijoittajien luottamus energia-alaan heikkoa

Öljyn hinta on laskenut parin vuoden ajan, mutta vuoden 2016 alkupuolella on nähty merkkejä hintojen vakiintumisesta. Keskisuuria öljy- ja kaasualan yrityksiä tarkasteleva BDO 2016 Global Energy Middle Market Monitor –tutkimus osoittaa, että hintojen tasaantumisesta huolimatta alan yrityksillä on edelleen useita haasteita edessään, kuten matalat tuottoennusteet, liikevaihdon romahtaminen ja sijoittajien luottamuksen palauttaminen.
 

BDO 2016 Global Energy Middle Market Monitor -raportista käyvät ilmi muun muassa seuraavat asiat:

  • Laskeva liikevaihto ja heikentyneet tuotot koettelevat toimialaa
    Tutkimuksessa havaitaan, kuinka keskisuurten öljy- ja kaasualan yritysten markkinaosuus putosi 58 % vuosina 2014—2015, jolloin niiden markkinaosuus romahti 219 miljoonasta dollarista 91 miljoonaan. Liikevaihdon kutistumisen myötä myös alan keskisuurten yritysten tuottavuus on kärsinyt.
     
  • Öljy- ja kaasualan yritysten on hankalaa saada pääomaa
    Tuottomarginaalien laskettua ja sijoittajien luottamuksen heikentymisen myötä yrityksillä on vaikeuksia hankkia pääomaa. Tutkimuksen mukaan alan yritykset ovat jo useana peräkkäisenä vuonna joutuneet turvautumaan lainarahoitukseen, ja niiden keskimääräinen velanotto on kasvanut vuosi vuodelta peräti 25 %.


Tutkimuksen toteuttaminen

BDO:n toteuttamassa BDO 2016 Global Energy Middle Market Monitor –tutkimuksessa on tarkasteltu ja analysoitu 304 listatun keskisuuren öljy- ja kaasualan yrityksen taloudellista tietoa. Tutkimus toteutettiin nyt toista kertaa. Siinä käytetyt tiedot kerättiin 37 kansallisesta ja kansainvälisestä pörssistä vuosilta 2010—2015. Tutkittujen yritysten keskimääräinen liikevaihto oli 67,6 miljoonaa USD. Suurin osa osakekaupoista tehtiin Australian, Kanadan, Iso-Britannian ja Yhdysvaltojen pörsseissä.