Tutkimus:

BDO:n kansainvälinen perheyritystutkimus

18 toukokuuta 2018

BDO:n teettämän tutkimuksen mukaan perheyhtiöiden toimintaan ympäri maailman liittyy ennakkoluuloja, jotka haittaavat toiminnan ja tulevaisuuden suunnittelua.

Kansainvälisen perheyritystiimimme tutkimuksessa tarkasteltiin yli 200 perheyritystä kautta maailman. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, onko perheyrityksille haastavaa suunnitella toimintaa pitkällä tähtäimellä.

Tutkimuksessa tarkasteltiin seuraavia perheyrityksiin liitettyjä myyttejä ja uskomuksia:

  • Ovatko perheyritykset perhekeskeisiä vai liiketoimintakeskeisiä?
  • Vallitsevatko perinteiset sukupuoliroolit edelleen perheyrityksissä?
  • Otetaanko ei-verisukulaiset osaksi perheyrityksen toimintaa?

Osan myyteistä ja uskomuksista todettiin pitävän paikkansa, osan ei. Tutkimuksemme mukaan perhekeskeisyys ja tunteet painavat enemmän vaakakupissa kuin liiketoimintakeskeisyys. Tutkimukseen osallistuneissa perheyrityksissä kiinnitetään enemmän huomiota perheeseen liittyviin kysymyksiin kuin siihen, että rakennettaisiin toimivia käytäntöjä sidosryhmien kanssa.

Sukupuolten väliseen epätasa-arvoon liittyvä myytti osoittautui vääräksi. Tänä päivänä naisosakkaat ovat mukana päivittäisessä johtotason tehtävissä ja heillä on pääsy samaan informaatioon kuin miesosakkailla. Naisilla on tavallisesti aktiivinen rooli strategisessa päätöksenteossa.

Vääräksi tutkimus todisti myös myytin muiden kuin verisukulaisten roolista perheyrityksissä. Avioliiton kautta sukuun tulleet eivät enää luo jännitteitä perheyritysten muiden omistajien keskuudessa, eikä heidän rooliaan perheyrityksessä kyseenalaisteta. Tutkimukseen osallistuneissa yrityksissä ei-verisukulaisia otettiin aktiivisesti mukaan päätöksentekoon ja heidän mielipiteitään kuunneltiin.

Tutkimuksen tulosten perusteella asiantuntijatiimimme teki myös seuraavat johtopäätökset:

  • perheyrityksissä ei tiedosteta täysin parhaiden käytäntöjen merkitystä yrityksen kilpailukyvylle
  • perheyhtiöiden tulisi panostaa avoimeen kommunikaatioon, ja tehostaa päätöksentekoa organisaation sisällä
  • perheyritysten tulisi kiinnittää enemmän huomiota liiketoiminnan suunnitteluun sen sijaan, että keskitytään ainoastaan perhesiteisiin ja perhekulttuuriin.