• Global Tax Outlook 2020

    Ajankohtainen katsaus verotuksen näkymistä

Julkaisu:

Global Tax Outlook 2020

03 marraskuuta 2020

Verojohtajat maailmanlaajuisesti kohtaavat ennennäkemättömiä muutoksia reagoidessaan yrityksiinsä kohdistuviin sisäisiin ja ulkoisiin paineisiin. Covid-19 -kriisin, tekniikan ja verotuksen digitalisaatiokehityksen, veroviranomaisten vaatimusten sekä verouudistusten muutosvauhdin ja sääntelyn myötä yritykset kohtaavat keskeisimpiä haasteitaan veroasioissa sekä oman liiketoimintansa kehittämisessä. Verotuksen maailma on muuttumassa.

Global Tax Outlook 2020 -raportti tarjoaa ajankohtaisen katsauksen verotukseen liittyvistä haasteista ja näkymistä, joita kansainvälisten yritysten vero- ja talousjohtajat kohtaavat arjessaan juuri nyt. Raportti on laadittu osana BDO:n tänä vuonna lanseeraamaa globaalia verotutkimusohjelmaa ja sitä varten on haastateltu yritysjohtajia yli 50 maasta, mukana myös yrityksiä Suomesta ja muista Pohjoismaista. Raportissa käsitellään yleisimpiä verotukseen liittyviä aiheita, jotka eri toimialojen yritysjohtajat kokevat haasteellisiksi tällä hetkellä sekä lähivuosina.

Tutkimuksen teko aloitettiin alkuvuodesta ennen COVID-19 -kriisin alkua. Jo tuolloin markkinoilla oli selvästi havaittavissa varovaisuutta. Tutkimusaiheet suunniteltiin keskittymään verotuksen ja liiketoiminnan sääntelyyn ja tekniikkaan liittyviin haasteisiin.

 

 

BDO:n kansainvälisten veroasiantuntijoiden ja tutkimusorganisaatio Meridian Westin kokoamassa raportissa on nähtävissä johdonmukaisia ​​teemoja. ​ Alle on koottu BDO:n Global Head of Tax Robert Azizin nostoja raportin tärkeimmistä aiheista.

Verotuksellinen näkökulma COVID-19 pandemiaan

"COVID-19 -pandemia on tuonut laajalti esiin liike-elämän taloudellisen avun tarpeen. Hallitukset ympäri maailmaa ovat tehneet valtavan työn estääkseen taloudellisen perustan pysyvän heikkenemisen. Yksi tärkeä näkökulma kriisissä on verotuksen rooli ja se tulee olemaan sitä jatkossakin yritysten sekä hallitusten laskelmissa".

Käteinen ja verot

"Verot ovat olleet yksi tärkeimmistä mekanismeista, joita hallitukset ovat käyttäneet tukeakseen yrityksiä ja ihmisiä kriisin ajan. Vanha sanonta käteisestä kuninkaana pitää paikkansa. Yritykset ovat ymmärtäneet, kuinka suuri rooli veroilla on ollut kassavirtoihin ja sen ymmärtäminen on tärkeä osa päätöksentekoa”.

Vaatimustenmukaisuus

"Verotuksen näkökulmasta katsottuna tutkimuksesta nousee esille kolme isoa asiaa. Maailmanlaajuisesti yksi yritysten suurimpia huolia on, kuinka tehdä ilmoitukset sekä oikein että ajoissa, ja kuinka noudattaa kaikkia vaatimuksia työskenneltäessä monilla eri lainkäyttöalueilla”.     

"Toinen asia on pystyä reagoimaan tehokkaasti lukuisiin veromuutoksiin. Hallitusten on käsiteltävä syntyneet alijäämät, ja erilaiset verouudistukset tulevat olemaan osa tätä ajattelua”.

"Tuloksien mukaan yli 40 % yrityksistä ympäri maailmaa on aktiivisesti muuttanut verojen hallintaan liittyviä prosessejaan - sitä kuinka he tekevät päätöksiä verotusta koskevissa kysymyksissä ja miten he lähestyvät veroasioita”.

Alueelliset erot

"Eroja ja vivahteita on ympäri maailmaa - esimerkiksi yli 80 % amerikkalaisista vastaajista sanoo, että verouudistuksen ja uusien verosääntöjen käsitteleminen on yksi heidän suurimmista haasteistaan. Globaalisti luku on noin 60-65 %, joka heijastaa jotain erityista Amerikan poliittisesta tilanteesta sen suhteen miten hallitukset toimivat muuttaessaan verolakejaan”.

”Teknologian näkökulmasta suurin haaste amerikkalaisille on resurssien löytäminen, kun taas resurssit ja teknologiat hallitsevalle Aasialle kyse on enemmänkin rooleista ja vastuista, sekä tehokkaasta käyttöönotosta”.

Teknologia

"Teknologia ei ole ihmelääke tai nopea ratkaisu. Olemassa on hyvin vähän esimerkkejä siitä, kuinka suuri teknologiaan perustuva infrastruktuuripanostus olisi onnistunut ajallaan, budjetissa pysyen tai tuottoisasti. Sen sijaan, että yritetään 100 % automatisointia, voidaan ottaa useampia askelia pienemmillä panoksilla. Automatisoimalla olemassa olevia manuaalisia prosesseja, voidaan vapauttaa resursseja strategisempaan suuntaan ja asioiden uudelleentarkasteluun”.

Verotuksen digitalisaatio

”Verotuksen digitalisaatiosta tulee yhä tärkeämpää. Hallitukset näkevät verovelvoitteesi reaaliajassa ja perivät ne automaattisesti. Yrityksille on myös suuri etu digitalisoinnin tarkkuudesta - tutkimus osoitti, että maailmanlaajuisesti 70 % - 85 % yrityksistä omaksuu parhaillaan tai ovat aikeissa ottaa käyttöön digitalisointistrategioita voidakseen täyttää veroviranomaisten vaatimukset”.

Tulevaisuuden näkymät

"Tulevaisuus tulee olemaan vauras, mutta tällä hetkellä tie sinne on kuoppainen - emme todennäköisesti ole vielä nähneet pahinta. Yritysten tulee olla ketterämpiä, hyväkuntoisia ja ehkä pienempiä. Pysyvästi pienet sektorit tulevat löytämään muita mahdollisuuksia. Paljon kekseliäisyyttä ja luovuutta tullaan vielä näkemään.”

 

Lataa englanninkielinen raportti alta.