This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Mitä pääomasijoitusta etsivän ohjelmistoyrityksen tulee ottaa huomioon?
Tutkimus:

Pääomasijoittajat uskovat ohjelmistoalan yrityksiin - mitä pääomasijoittajaa etsivän ohjelmistoyrityksen tulee ottaa huomioon?

04 maaliskuuta 2019

Yksityisillä pääomasijoitusyhtiöillä on runsaasti kiinnostusta ja suuria odotuksia ohjelmistoalan yrityksiä kohtaan. Peräti 92% teknologiayhtiöihin keskittyvistä pääomasijoittajista odottavat portfolioittensa arvon kasvavan tulevina vuosin, ja 67% pääomasijoittajista mainitsevat teknologian alana, jolla myös yritysten arvon uskotaan kasvavan seuraavan 12 kuukauden aikana. Tiedot käyvät ilmi BDO:n vuosittain tekemän kansainvälisen Private Equity Perspective Survey -kyselyn tuloksista.

Teknologiayritysten talousjohtajat odotukset ohjelmistoyritysten, kuten pilvipalveluiden, suhteen ovat korkealla - niiden uskotaan todennäköisimmin tuottavan eniten pääomasijoittajien myönteisiä rahoituspäätöksiä tulevina vuosina. Vuonna 2017 noin 43% kaikista teknologian yritysostoista ja sulautumisista olivat yksityisten pääomayritysten rahoittamia.
 
Ohjelmointiyritysten tulot lähtevät useimmiten kasvuun siinä vaiheessa, kun ne saavat investointeja yksityisiltä pääomasijoittajilta ja mahdollisesti siirtyvät samalla uuteen omistukseen. BDO:n tutkimus osoittaa, että yksityisten pääomayritysten omistuksessa olevien yritysten keskimääräiset tulot kasvoivat vuosien 2016-2017 välillä 12%.
 
Suomessa Pääomasijoittajat ry:n tilastojen mukaan erityisesti Venture Capital -sijoitukset suomalaisiin yrityksiin ovat painottuneet jo useamman vuoden ICT -sektorin yrityksiin.  Vuoden 2018 alkupuoliskolla lähes 60% sijoituksista suuntautui ICT-yrityksiin. Buy-out -sijoituksista suomalaisiin yrityksiin ICT-sektori oli vahvassa nousussa vuoden 2018 alkupuolella ja keräsi yli 20% sijoituksista. Suomalaiset yritykset keräsivät kaikkiaan yli 135 miljoonaa euroa Venture Capital -sijoituksia ja 480 miljoonaa euroa buyout-sijoituksia vuoden 2018 alkupuoliskolla. Pääomasijoittajien määritelmässä ICT-sektori kattaa esimerkiksi ohjelmistot, sovellukset, viestintä- ja tietoteknologian ja elektroniikan.
 
Ohjelmistoyrityksen kannalta onnistunut myynti pääomasijoitusyritykselle tai sijoitus pääomasijoittajalta vaatii hyvää valmistelua. Ohjelmistoyrityksen johdon tulee ymmärtää, mitä pääomasijoitusyritys hakee, miten neuvotella optimaalinen rahoituspäätös ja miten tehdä menestyksekästä yhteistyötä pääomasijoitusyrityksen kanssa rahoituspäätöksen jälkeen.
 
BDO:n Guide for software companies being acquired by Private Equity -oppaaseen on koottu 10 keskeistä tekijää ohjelmistoalan yrityksille, jotka ovat kiinnostuneet joko myymään tai houkkuttelemaan investointeja pääomasijoittajilta. Englanninkielisen oppaan saat ladattua alla näkyvän linkin kautta.