Tutkimus:

Optimistisia näkymiä kaivosalalla

25 lokakuuta 2016

Kaivosala on kohdannut useita maailmanlaajuisia haasteita viime vuosina. Toimialaa ovat koetelleet erityisesti sinnikkäästi matalalla pysyneet raaka-aineiden hinnat, kysynnän hiipuminen sekä pääoma- ja luottomarkkinoiden kiristyminen. Kaikenkokoisten kaivosalan yhtiöiden tuotot ovat hiipuneet vuosien 2011 ja 2012 korkealta tasolta. 

BDO:n Global Mining Middle Market Monitor -tutkimuksen mukaan tämänhetkiseen alavireeseen saattaa olla tulossa käännös parempaan suuntaan. Vaikka kaivosyhtiöiden kamppailu jatkuu, tutkimuksen tuloksissa on havaittavissa myös positiivisia muutoksia.  Keskisuurten kaivosyhtiöiden vuosien 2014‒2015 keskimääräiset louhintakulut kasvoivat maailmanlaajuisesti 17 %. Samalla aikavälillä likvidien varojen mediaani nousi 2 prosenttia. Vaikka nousu on vaatimaton, se on kuitenkin lupaava.

- Kansainvälinen kaivosteollisuus on rämpinyt viimeiset viisi vuotta pohjavesissä. Aluksi toimialaa koetteli vuosien 2008‒2009 talouskriisi. Kun kaivosala oli saanut kaivettua itsensä siitä kuopasta, raaka-aineiden hinnat kääntyivät laskuun ja kysyntä Kiinassa alkoi taantua, kuvailee Charles Dewhurst, kansainvälisen BDO:n Global Natural Resources Practicen johtaja.

- Avaintekijä, joka erottaa alan toimijat toisistaan, saattaa olla luovuus. Kaivosyhtiöt, jotka löytävät toimivia tapoja tehostaa liiketoimintaansa, maksimoida resurssinsa sekä työskentelevät oikeiden yhteistyökumppaneiden kanssa ja kehittävät ketterän ydinbisneksen tulevat olemaan ensimmäisiä, jotka hyötyvät markkinoiden noususta, Dewhurst jatkaa.


Tutkimuksessa tehtiin myös seuraavat havainnot kaivosalan tilanteesta:

Tuotot ovat noususuunnassa.
Vaikka tutkittujen yritysten mediaaniliikevaihto laski vuodesta 2014 vuoteen 2015 10 %, tarkasteltuna vuodesta 2010 alkaen se kasvoi 23 %. Vertailun vuoksi mainittakoon, että maailman 28 suurimman kaivosyhtiön keskiliikevaihto laski 16 % vuosina 2014‒2015, ja kasvoi vuodesta 2010 lähtien vain 4 %. Tämä viittaa siihen, että keskimarkkinat ovat saattaneet menestyä paremmin viimeisimmän nousupyrähdyksen aikana ja hyötyneet suurempia kilpailijoita paremmasta ketteryydestä. 

Sijoittajat ovat edelleen varovaisia
Sijoittajien luottamus toimialaa kohtaan on kärsinyt viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana, ja keskisuurten kaivosalan yritysten pääoma on laskenut 73 % vuodesta 2010 vuoteen 2015.  Tilanne saattaa kuitenkin muuttua seuraavan parin vuoden aikana. Tähän viittaa se, että maailmanlaajuisesti P/E –lukujen mediaani  pieneni 31 % vuosina 2010-2015, mutta kasvoi 15% jo pelkästään vuoden 2015 aikana.

Verotus
Huolimatta siitä, että keskisuuret kaivosyhtiöt toimivat suurelta osin valtioissa ja alueilla, joissa on perinteisesti korkea verotus, keskisuuret kaivosyhtiöt ovat nähneet efektiivisen veroasteen mediaanin putoavan jyrkästi sitä mukaan kun tuotot muuttuivat tappioiksi. Efektiivisen veroasteen mediaani oli korkeimmillaan viiden vuoden aikana vuonna 2011 17,8 % suuruisena. Vuoteen 2013 mennessä veroaste oli pudonnut 9,8 %:iin ja vuonna 2015 keskisuuret kaivosyhtiöt eivät käytännössä maksaneet veroa ollenkaan. Samalla ajanjaksolla globaali mediaanitulos ennen veroja laski vuodesta 2011 vuoteen 2013 9,5 miljoonasta Yhdysvaltain dollarista 1,4 miljoonaan Yhdysvaltain dollariin. Vuonna 2015 globaali mediaanitulos ennen veroja oli noin 0,8 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria tappiollinen.


Tutkimuksen toteuttaminen

BDO 2016 Global Mining Middle Market Monitor on raportti tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin ja analysoitiin 528 kansainvälisesti listatun keskisuuren kaivos– ja metalliyhtiöiden taloudellisia tietoja vuosina 2010-2015. Tutkittujen yritysten mediaaniliikevaihto oli 127 miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria. Tutkitut yritykset ovat listautuneet 61 eri maassa, pääasiallisesti kuitenkin Australian, Kanadan, Etelä-Afrikan, Iso-Britannian ja Yhdysvaltojen pörssissä.