Tutkimus:

Teknologiayritysten liiketoiminta kukoistaa ja sijoittajien kiinnostus säilyy korkealla

05 maaliskuuta 2020

Vaikka teknologia-alan yrityksiin kohdistuu ennennäkemättömiä odotuksia ja vaatimuksia, alan tulevaisuus näyttää erittäin valoisalta, käy ilmi BDO:n toteuttamasta Technology CFO Outlook Survey -tutkimuksesta. Teknologiayritysten sidosryhmille ei enää riitä, että alan toimijat kehittävät uusia ja innovatiivisia tuotteita ja palveluita, vaan niiltä odotetaan myös vastuullisuutta ja parempaa johtamista. Samaan aikaan taloudellinen ja poliittinen ilmapiiri kuohuvat. Teknologia-alan onkin tarpeen arvioida aiempaa tarkemmin tehtyjen investointien ja päätösten vaikutuksia.

Korkeista odotuksista huolimatta 84% tutkimukseen vastanneista teknologiayritysten talousjohtajista sanoo liiketoimintansa kukoistavan. Vaikka valtaosa (70%) vastaajista ennustaa talouden laskusuhdanteen koittavan seuraavien kahden vuoden aikana, 91% odottaa yrityksensä liikevaihdon kasvavan ja 89% ennustaa kannattavuuden nousevan vuonna 2020.
 

Tasapainoilua riskien ja innovaatioiden välillä

Talouden ennakoimattomuudesta huolimatta teknologia-ala pysyy sijoittajien suosikkina ja yritysjärjestelyjen aktiivisimpana toimialana. Talousjohtajat nostavat vuoden 2020 merkittävimmiksi kasvutekijöiksi muun muassa yritysten aiempaa suuremmat IT-budjetit (28% vastaajista), kyberturvaan liittyvät huolet (25%) ja talouskasvun (21%). Kuitenkin myös teknologia-alalla tasapainoilu riskinoton ja uusien innovaatioiden välillä vaikuttaa kaikkiin strategisiin päätöksiin.

Yli puolet talousjohtajista odottaa kasvua niin yrityskaupoissa, pääomasijoituksissa, listautumisaktiivisuudessa kuin arvonmäärityksissäkin. Erityisen optimistisesti vastaajat suhtautuvat listautumisiin: 56% talousjohtajista ennustaa niiden määrän kasvavan vuonna 2020.

Syy teknologia-alan suosioon yrityskaupoissa on alan innovatiivisuus. Talousjohtajista 39% pitää teknologiainnovaatioita ja immateriaalioikeuksia suurimpina kauppoihin vaikuttavina tekijöinä. Vastaajista 66% ilmoittaa lisäävänsä tutkimukseen ja tuotekehitykseen käytettäviä menoja vuonna 2020 parantaakseen kilpailuasemaansa ja markkina-arvoaan.

 

Kaipaako teknologia-ala enemmän sääntelyä?

Digitaaliseen liiketoimintaan ja dataan liittyvien lakien epäjohdonmukaisuus on aiheuttanut teknologia-alalle huomattavia haasteita. Tutkimukseen vastanneista talousjohtajista 50% onkin sitä mieltä, että alaa pitäisi säädellä nykyistä enemmän.

Tietosuoja on alan suurin kipupiste vuonna 2020. Yli kolmasosa vastaajista ilmoitti tietosuojan olevan heidän suurin alan sääntelyyn liittyvä huolensa. Tietosuoja on tärkein liiketoimintaan liittyvä prioriteetti viidesosalle talousjohtajista. Vastaajista 29% sanoo yksityisyyden loukkausten olevan suurin uhka liiketoiminnalleen vuonna 2020.

 

Digitaalisten palveluiden verotus muutoksessa

OECD julkaisi viime lokakuussa ehdotuksen, joka loisi puitteet kansainväliselle digitaalisten palveluiden verotukselle. Yksi ehdotetuista säännöistä on, että monikansallisten yritysten tulisi maksaa veroja maihin, joissa asiakkaat ostavat ja käyttävät heidän tuotteitaan, riippumatta siitä onko yrityksellä maassa ”pysyvää toimintaa” (joka yleensä ymmärretään fyysisenä toimintana) perinteisten verotuksen sääntöjen mukaan.

Koska monet maat ovat jo luoneet omia säännöksiään, voi kansainvälinen säännöstely luoda haasteita valvonnalle ja aiheuttaa kaksinkertaista verotusta. Teknologia-alan talousjohtajista 90% ilmaisi jonkinasteista huolta OECD:n ehdotusta kohtaan –  40% sanoi olevansa hyvin huolissaan.

Kuitenkin vain 12% talousjohtajista mainitsee digitaalisen verotuksen epävarmuudet suurimpana verotukseen liittyvänä haasteenaan vuonna 2020. Sen sijaan monet talousjohtajat keskittyvät kehittämään sisäisiä verotoimintojaan tehokkaammiksi ja tarjoamaan arvokkaampaa näkemystä liiketoiminnan tueksi.

 

Lue lisää tutkimusraportistamme

BDO Technology CFO Outlook Survey -tutkimus kartoitti teknologiayritysten talousjohtajien näkemyksiä alan tulevaisuudesta. Kyselytutkimukseen vastasi yhteensä 100 talousjohtajaa teknologia-alan yrityksistä, joiden liikevaihto vaihteli 100 miljoonasta Yhdysvaltain dollarista 3 miljardiin dollariin. Tutkimus toteutetaan vuosittain.

Englanninkielisen raportin saat ladattua alla näkyvän linkin kautta.